Ks. bp Marek Jędraszewski (fot.KEP)

List metropolity łódzkiego ws. deprawacji w bełchatowskiej szkole

Ks. abp. Marek Jędraszewski, metropolita łódzki wystosował do mieszkańców Bełchatowa list pasterski w związku z bulwersującymi wydarzeniami, które miały miejsce w Szkole Podstawowej nr 8 w Bełchatowie.

Podczas jednej z lekcji języka polskiego, przeprowadzanej w duchu ideologii gender, za odegranie roli dziewczynki przez chłopców można była otrzymać najwyższą ocenę. Dzieci reagowały płaczem. WIĘCEJ

List metropolity łódzkiego ma zostać odczytany we wszystkich parafiach w Bełchatowie w III Niedzielę Adwentu 14 grudnia br. podczas wszystkich Mszy św.

* * *

Łódź, dnia 6 grudnia 2014 roku

ARCYBISKUP METROPOLITA ŁÓDZKI

List do Mieszkańców Bełchatowa

Czcigodni Księża,

Drodzy Rodzice,

Drodzy Katecheci,

Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy,

Drodzy Siostry i Bracia,

W czytanym dwa tygodnie temu moim Liście Pasterskim na rozpoczęcie Adwentu 2014 roku wzywałem Wszystkich moich Drogich Archidiecezjan do postawy czujności, wskazując zwłaszcza na konieczność odnowienia w nas pełnego szlachetności, prawdy i dobra spojrzenia na człowieka. Tylko bowiem w takim usposobieniu ducha możemy z radością powitać Jezusa Chrystusa, Boga-Człowieka, który przeszło dwa tysiące lat temu narodził się jako Dziecko w Betlejem.

Jak bardzo konieczny był tego rodzaju apel i wezwanie do czujności, świadczą ostatnie wydarzenia w Szkole Podstawowej nr 8 w Bełchatowie, w której w klasie czwartej, bez wiedzy i zgody rodziców, miały miejsce zajęcia dla dzieci w duchu ideologii gender. Niektóre z dzieci płakały, czując się przymuszone do odgrywania ról, które godziły w ich poczucie tożsamości i godności. Ich rodzice, dowiedziawszy się o tym, byli zszokowani zaistniałą sytuacją, tym bardziej że w Programie Wychowawczej Szkoły jest zapis mówiący o tym, iż w Szkole tej jest tworzona atmosfera, „w której uczniowie, nauczyciele i rodzice wspólnie pracują nad kształtowaniem osobowości młodego człowieka”.

Pragnę Was powiadomić, Drodzy Siostry i Bracia, że w powyższej sprawie wysłałem pismo do Kuratora Wojewódzkiego, prosząc go o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji w Szkole Podstawowej nr 8 w Bełchatowie, jak również o zatroskanie, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca zarówno w tej szkole, jak również we wszystkich innych placówkach oświatowych podległych kierowanemu przez niego Kuratorium.

Równocześnie wyrażam solidarność z dziećmi, które stały się ofiarami ideologii gender, oraz z ich rodzicami. Was wszystkich.

Drodzy Siostry i Bracia, proszę o modlitwę i postawę nieustannej czujności, aby polskie szkoły były ośrodkami, w których dzieci wychowuje się do prawdy, dobra i piękna – a  zatem do wartości, których Stwórcą jest sam Pan Bóg.

Na dalsze adwentowe przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia, z serca Wam wszystkim błogosławię

X Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita Łódzki

RIRM

drukuj