Jasna Góra: pielgrzymka harcerzy z ZHP pod znakiem 100-lecia niepodległości

Pod hasłem „Tu zawsze byliśmy wolni”, nawiązującym do wypowiedzianych na Jasnej Górze słów św. Jana Pawła II, do częstochowskiego sanktuarium pielgrzymowali harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego. Trzydniowa pielgrzymka nawiązywała do 100-lecia polskiej niepodległości oraz 100-lecia powstania ZHP.

Zwieńczeniem pielgrzymki była niedzielna Msza św., której przewodniczył naczelny kapelan Związku Harcerstwa Polskiego ks. hm. Wojciech Jurkowski. Odczytał on również skierowany do harcerzy list ks. bp Józefa Guzdka, biskupa polowego Wojska Polskiego i delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. harcerzy.

„W roku jubileuszu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, tegoroczna harcerska pielgrzymka nabiera wyjątkowego znaczenia. Dzięki narodowym bohaterom, którzy miłość do Ojczyzny nosili w swoich sercach, nasz naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby. Za przykładem naszych przodków dołóżcie starań, aby pamięć o ich poświęceniu i patriotyzmie obecna była w waszym życiu i postępowaniu. Pozostańcie wierni wartościom zapisanym w Prawie Harcerskim” – apelował w liście ksiądz biskup Józef Guzdek.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą ponad 110 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży, należącą do światowego ruchu skautowego. W tym roku związek świętuje 100-lecie istnienia, deklarując się jako organizacja otwarta, apolityczna i patriotyczna, a także ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery, zgodnie z wartościami zapisanymi w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.

Organizatorzy dorocznej, odbywającej się od 23 lat, harcerskiej pielgrzymki podkreślają, że w tym roku miała ona szczególny wymiar w związku z podwójnym jubileuszem 100-lecia polskiej niepodległości oraz istnienia ZHP. Modlitwie towarzyszyła refleksja dotycząca wolności i korzystania z niej, w nawiązaniu do słów św. Jana Pawła II „Tu zawsze byliśmy wolni”.

„Chcieliśmy przez te słowa Jana Pawła II, wypowiedziane tutaj, na Jasnej Górze, uświadomić sobie, że z tą wolnością musimy coś zrobić. W tym miejscu mogliśmy być wolni, mówić prawdę – Papież w naszym imieniu mówił, a dzisiaj my możemy dawać świadectwo tej wolności, pięknego życia wolnego Polaka, który ma zasady. I to dzisiaj przynosimy w naszych sercach” – wyjaśniał naczelny kapelan ZHP, cytowany przez biuro prasowe Jasnej Góry.

„Napawa nas dumą, że dożyliśmy takich czasów – setnej rocznicy niepodległości. Możemy przyjrzeć się bardziej naszej wolności w budowaniu naszej polskiej codzienności, już w niepodległej Polsce. To pokolenie buduje rzeczywistość w całkiem nowych warunkach i jest przyszłością tego kraju” – mówił ks. hm. Wojciech Jurkowski.

W programie trzydniowej pielgrzymki były m.in. Msze św., modlitwa Drogi Krzyżowej, Apel Jasnogórski, warsztaty, gry i zabawy terenowe oraz uroczysty apel z udziałem naczelnych władz ZHP. Pielgrzymkę w dniu święta Zesłania Ducha Świętego zwieńczyła Msza św. w jasnogórskiej Kaplicy Cudownego Obrazu. Na Jasnej Górze zgromadzili się także seniorzy ZHP, którzy włączyli się w pielgrzymkę młodzieży.

PAP/RIRM

drukuj