Hiszpania: międzynarodowy kongres „Kapłan diecezjalny w XXI w. w świetle nauczania św. Jana z Avili”

„Kapłan diecezjalny w XXI w. w świetle nauczania św. Jana z Avili” – pod takim hasłem w andaluzyjskiej miejscowości Baeza odbył się międzynarodowy kongres, w którym udział wzięło 14 księży biskupów i ponad 250 kapłanów z 23 hiszpańskich diecezji.

Św. Jan z Avili jest patronem duchowieństwa Hiszpanii i Andaluzji. W 1538 r. założył w Baezie uniwersytet, który stał się prężnym ośrodkiem kształcenia duchowieństwa jeszcze przed Soborem Trydenckim. Celowo wyłączył katedrę prawa kanonicznego, aby położyć większy nacisk na studium teologii przez kapłanów. W tym roku diecezja Jaen obchodzi Rok Jubileuszowy: 450-lecie śmierci i 50-lecie kanonizacji Jana z Avili, wychowawcy kapłanów i wielu świętych.

Międzynarodowy Kongres w Baezie zgromadził wielu wybitnych znawców myśli i duchowości Jana z Avili. Ks. kard. Beniamino Stella, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, ukazał „Św. Jan z Avili jako wzór dla współczesnego kapłana”. Zdaniem watykańskiego dostojnika myśl Jana sprowadza się do „trzech równoległych spojrzeń”: „spojrzenia na Boga, spojrzenia na ludzkość i spojrzenia na nas samych”. Kapłan zawsze powinien być Bożym człowiekiem. Człowiekiem modlitwy. Powinien modlić się za swój lud i być blisko wiernych. Współczesny ksiądz powinien patrzeć na ludzkość, która bardzo potrzebuje miłosierdzia. Prezbiterzy muszą też patrzeć na siebie samych: „zostaliśmy wybrani, powinniśmy być ludźmi gorącej modlitwy i świętości oraz przykładem dla wiernych” – podkreślił ks. kard. Stella. W tym kontekście ważna jest formacja ciągła, ponieważ Jan z Avili zawsze nakazywał kapłanom troskę o dobrą formację biblijną i teologiczną.

Obrady kongresu zamknął ks. abp Rino Fisichella. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji mówił o „Kapłanie w nowej ewangelizacji”. Jest ona dzisiaj koniecznością. Przypomniał nauczanie papieża Franciszka na ten temat i wyzwania, jakie stają dzisiaj przed kapłanami.

o. Marek Raczkiewicz CSsR/radiomaryja.pl

drukuj