Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dziś rano, celebracją Mszy Świętej w Bazylice Świętego Piotra, zostało zakończone Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów o Rodzinie. Zapraszam wszystkich do dziękczynienia Bogu za te trzy tygodnie intensywnej pracy, ożywianej przez modlitwę i ducha prawdziwej komunii. Była to mozolna praca, ale był to prawdziwy dar Boga, który z pewnością przyniesie wiele owoców.

Słowo „synod” oznacza „przemierzać drogę razem (iść razem)”. I my doświadczyliśmy, że jesteśmy Kościołem pielgrzymującym, będącym w drodze, zwłaszcza z rodzinami świętego Ludu Bożego na całym świecie. Dlatego szczególnie dotyka mnie Słowo Boże, które przychodzi do nas dzisiaj w proroctwie Jeremiasza: ” Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą: powracają wielką gromadą”. Dalej prorok dodaje: „Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą – nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela” (Jr 31, 8-9)

To Słowo Boże mówi nam, że pierwszym, który chce iść z nami, chce zrobić „synod” z nami, jest właśnie On, nasz Ojciec. Jego „marzeniem”, od zawsze i na zawsze, jest kształtowanie ludu, gromadzenie go, prowadzenie go w kierunku ziemi wolności i pokoju. Ten lud tworzą  rodziny: jest pośród ludu „kobieta brzemienna wraz z położnicą”, jest to lud, który będąc w drodze rodzi życie, z Bożym błogosławieństwem.

Jest to naród, który nie wyklucza biednych i pokrzywdzonych, ale bierze ich do siebie. „Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem „ – mówi Pan. Jest to Rodzina Rodzin, w której idący z trudem nie zostaje zepchnięty na margines, pozostawiony na tyłach,  ale dotrzymuje kroku pozostałym, ponieważ ten lud dotrzymuje kroku ostatnim. Tak robi się w rodzinach, tak uczy nas Pan, który stał się ubogim z ubogimi, małym z małymi, ostatnim z ostatnimi. Nie uczynił tego po to, aby wykluczyć bogatych, wielkich i pierwszych, ale dlatego, że jest to jedyny sposób, aby zbawić także ich, aby zbawić wszystkich.

Przyznaję, że to proroctwo ludu będącego w drodze, łączę z obrazami uchodźców przemierzających drogi Europy, a jest to dramatyczna rzeczywistość naszych czasów. Także do nich Bóg mówi: ” Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę”. Również te rodziny, najbardziej cierpiące, wyrwane z ich ziemi, były obecne z nami na Synodzie, w naszych modlitwach, w naszej pracy, przez głos niektórych ich Pasterzy obecnych na Zgromadzeniu.  Te osoby poszukujące własnej godności, te rodziny poszukujące pokoju  pozostają nadal z nami, Kościół ich nie opuszcza, ponieważ są częścią Ludu, który Bóg chce uwolnić od niewoli i prowadzić do wolności.

Tak więc, w tym Słowie Bożym odzwierciedla się doświadczenie Synodu, który przeżywaliśmy. Niech Pan Bóg, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, pomaga nam również realizować w stylu braterskiej komunii wytyczne, które powstały.

Po modlitwie Anioł Pański

Drodzy bracia i siostry,

Pozdrawiam was wszystkich, wiernych Rzymu i pielgrzymów z różnych krajów.

W szczególności pozdrawiam Hermandad del Señor de los Milagros /Bractwo Pana Cudów/ z Rzymu, które z wielką pobożnością wniosło w procesji z czczony w Limie, w Peru, obraz, a więc są tutaj peruwiańscy imigranci. Dziękuję za wasze świadectwo!

Pozdrawiam pielgrzymów – muzyków „Musikverein Manhartsberg” z diecezji Wiedeńskiej i Orkiestrę z Landwehr, we Fryburgu Szwajcarskim, która wczoraj wieczorem wykonała koncert charytatywny.

Pozdrawiam Stowarzyszenie Wolontariuszy ze Szpitala „św. Jana” w Lagonegro oraz grupę z diecezji Oppido Mamertina-Palmi.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli. I, proszę, nie zapomnijcie pomodlić się za mnie. Smacznego obiadu i do widzenia.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj