Z. Ziobro: KRS musi reprezentować wszystkich sędziów

Krajowa Rada Sądownictwa musi reprezentować całe środowisko sędziowskie, a nie tylko myśleć o interesach pewnej części jego elity – powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Pytany w poniedziałkowym programie w TVP o wątpliwości co do zgodności proponowanej reformy Krajowej Rady Sądownictwa z konstytucją RP, Ziobro zwrócił uwagę, że konstytucja nie określa, kto powinien wybierać członków Rady, a w niektórych krajach Europy, np. w Niemczech sędziowie nie mają wpływu na awanse w swoim gronie.

„Nie idziemy w kierunku wzrostu wpływu władzy wykonawczej na wybór sędziów, tylko zmieniamy zasady wyboru sędziów do KRS, aby ten organ przestał egoistycznie myśleć o interesach pewnej części elity środowiska sędziowskiego, a zaczął reprezentować całe środowisko, bronić ich interesów i pozytywnie wpływać na zmiany w sądownictwie” – powiedział minister.

Zdaniem Ziobry, media mają „prawo, a nawet obowiązek” pisania o patologicznych zachowaniach sędziów, jeżeli te informacje są prawdziwe.

„Jestem za tym, aby sądy były niezależne, sędziowie byli niezawiśli. Jestem też za tym, aby sądy działały profesjonalnie, prezentowały bardzo wysokie standardy etyczne i moralne. Sam fakt, że ktoś ubiera togę i łańcuch z orłem w koronie nie sprawia, że staje się święty. Muszą być mechanizmy, które pozwalają pociągać do odpowiedzialności dyscyplinarnej ludzi, którzy zachowują się niegodnie lub dopuszczają się przestępstw, nadużywają swojej władzy. Z zawodu trzeba eliminować czarne owce” – dodał.

Zapytany o plany wyznaczenia większej liczby sędziów do prowadzenia postępowań zamiast wykonywania zadań administracyjnych, Ziobro przypomniał, że Polska ma drugą największą ilość sędziów w Europie na 100 tysięcy mieszkańców.

„Jeżeli przy takiej liczbie sędziów sądy źle pracują, oznacza to, że musimy je lepiej zorganizować” – powiedział.

W styczniu resort sprawiedliwości poinformował o planowanych zmianach, zgodnie z którymi m.in. utworzone miałyby zostać dwa organy KRS: Pierwsze i Drugie Zgromadzenie Rady. W skład pierwszego wejdą: I Prezes SN, prezes NSA, minister sprawiedliwości, osoba powołana przez prezydenta, czterech posłów i dwóch senatorów. Drugie Zgromadzenie ma tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli zgłaszanych przez kluby poselskie i marszałka Sejmu, a rekomendowanych przez stowarzyszenia sędziowskie.

Krajowa Rada Sądownictwa przyjęła stanowisko ws. projektu noweli ustawy o KRS autorstwa resortu sprawiedliwości; wskazano tam na szereg punktów, w których projekt ten uznaje za niezgodny z konstytucją.

PAP/RIRM

drukuj