(fot. PAP)

Zawiadomienie ws. szkoły w Dąbkach

Do Prokuratury Okręgowej w Koszalinie wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wójta Gminy Darłowo. Dotyczy ono przekroczenia uprawnień i niegospodarności w wydawaniu środków publicznych.

Z kontroli NIK wynika, że w gminie doszło do wielu poważnych  naruszeń, co w kontekście protestów rodziców w obronie szkoły w Dąbkach dochodzi do absurdalnej sytuacji.  Z jednej strony bezmyślnie wydaje się publiczne pieniądze, a z drugiej strony grozi się likwidacją  szkoły  tłumacząc to oszczędzaniem – powiedział poseł Czesław Hoc.

–  Na podstawie wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że pan wójt gminy Darłowo nie przestrzegał przepisów prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych. Naraził tym samym Gminę Darłowo na szkodę budżetu gminy w wysokości około 4,5 mln złotych. Na poziomie gminy są to bardzo potrzebne pieniądze m.in. w aspekcie aktualnych protestów matek, kobiet, które podjęły protest głodowy w sprawie likwidacji szkoły publicznej w Dąbkach. Jest to z jednej strony szukanie oszczędności przez Pana wójta, a z drugiej strony przykład marnotrawienia pieniędzy publicznych – stwierdził poseł Czesław Hoc.

Wójt nie podejmuje żadnych zdecydowanych działań, by zapobiec likwidacji szkoły w Dąbkach, czuje się bezkarny – dodaje poseł Czesław Hoc.

– Wydaje się, że wójt traktuje gminę Darłowo, jako prywatny folwark i sprawuje władzę wręcz absolutną. W myśl starej zasady Lorda Actona każda władza deprawuje, absolutna deprawuje absolutnie. Także moje doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa jest tylko i wyłącznie na podstawie wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wykazała rażące naruszenia przepisów prawa – powiedział poseł Czesław Hoc.

 

Wypowiedź posła Czesława Hoca


Pobierz Pobierz

RIRM

Treść zawiadomienia Czesława Hoca

drukuj