Projekt zmian dot. kwalifikacji nauczycieli skierowany do konsultacji

MEN skierowało do konsultacji projekt zmiany rozporządzenia ws. szczegółowych kwalifikacji nauczycieli do kształcenia. O sprawie informuje dziennik „Rzeczpospolita”.

Zgodnie z nim osoby, które uzyskały licencjat będą miały prawo do nauczania tylko w przedszkolu i podstawówce. Jeśli chodzi o nauczanie w gimnazjum i liceum nauczyciel ma posiadać wykształcenie wyższe, a także przygotowanie pedagogiczne.

Wymogu studiów wyższych nie będą musieli spełniać nauczyciele kształcący w przedmiotach zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

Propozycje MEN-u to wyraz troski o jakość kształcenia w Polsce – mówi poseł Marzena Machałek, wiceprzewodnicząca sejmowej komisji edukacji.

– Jestem przekonana, że uporządkuje też pewne sprawy kadrowe w naszych szkołach, jasno doprecyzuje na jakim etapie kształcenia, jakie kwalifikacje powinien mieć nauczyciel. Myślę, że wysokie kwalifikacje nauczycieli to bardzo istotna sprawa – podkreśliła poseł Marzena Machałek.

Projekt zmiany rozporządzenia zmienia także przepisy dot. osób prowadzących pozalekcyjne zajęcia wychowania fizycznego. Dzięki nowym przepisom będą oni mogli posiadać tylko średnie wykształcenie i tytuł trenera.

RIRM

drukuj