Zakończył się egzamin gimnazjalny

Zakończył się egzamin dla gimnazjalistów sprawdzający ich znajomość języków obcych. Piątkowy egzamin z języka obcego był trzecią, ostatnią częścią obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego.

W środę uczniowie III klas gimnazjów pisali egzamin z wiedzy humanistycznej, w czwartek – z wiedzy matematyczno-przyrodniczej.

Jak poinformował PAP dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, piątkowy egzamin przebiegł spokojnie.

Egzamin z języka obcego przeprowadzany był na dwóch poziomach. Najpierw – po godz. 9.00 – rozpoczął się test na poziomie podstawowym. Następnie po przerwie – po godz. 11.00 – rozpoczął się test na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie rozszerzonym zdawała tylko część uczniów – ci, którzy w gimnazjum kontynuują naukę danego, wybranego języka obcego rozpoczętą w szkole podstawowej. Gimnazjaliści mogli wybierać spośród sześciu języków obcych. Najwięcej z nich pisało test z języka angielskiego.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie mógł przystąpić do niego w tym tygodniu, to będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu.

Wynik egzaminu – uczniowie poznają go 16 czerwca – będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum, w tym odnotowane na świadectwie szkolnym i potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

PAP/RIRM

drukuj