fot. Małgorzata Lewicka

Wszyscy emeryci i renciści otrzymali świadczenie z programu ,,Emerytura plus”

Wszyscy emeryci i renciści otrzymali na konta świadczenie z programu ,,Emerytura plus” – poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do wypłaty zostały jeszcze tylko „trzynastki” dla osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne – powiedział rzecznik ZUS-u Wojciech Andrusiewicz.

Wyjaśnił, że wypłata ostatniej transzy nastąpiła z jednodniowym wyprzedzeniem, gdyż standardowy termin płatności, czyli 25. dzień miesiąca, w maju jest dniem wolnym od pracy. ZUS wypłacił już „trzynastki” na kwotę 8 mld 900 mln zł brutto.

– ZUS wysłał już do emerytów i rencistów 8 mln 300 tys. trzynastych świadczeń. Co ważne 8 mln 300 tys. te świadczenia już ma. Oznacza to, że wszyscy emeryci i renciści w Polsce otrzymali już swoje trzynastki. Przed nami wypłata jeszcze nieco ponad 110 tys. świadczeń dla osób, które pobierają świadczenia bądź zasiłki przedemerytalne. Mówimy tutaj o kwocie około 111 mln złotych. Dotychczas przelaliśmy i wypłaciliśmy naszym klientom w postaci „trzynastek” 8 mld 900 mln złotych – mówił rzecznik ZUS-u Wojciech Andrusiewicz.

Jednorazowe świadczenie ,,Emerytura plus” w wysokości 1100 zł brutto, czyli ok. 888 zł netto jest wypłacane ,,z urzędu” wraz z emeryturą lub rentą. Pierwsze trzynastki – dla osób pobierających świadczenia na początku miesiąca – wypłacono pod koniec kwietnia.

RIRM

drukuj