fot. sxc.hu

Wsparcie dla mieszkańców Torunia poprzez program „Wspieramy mamy”

Vouchery na żłobek, wynagrodzenie dla niań oraz pomoc dla osób, które chcą powrócić na rynek pracy – poprzez program „Wspieramy mamy” środki sięgające nawet 800 zł miesięcznie trafią do 200 mieszkańców Torunia.

W Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia zarejestrowanych jest około 5 tys. osób. Ponad 50 proc. tej liczby stanowią kobiety. Funkcje opiekuńcze często dyskwalifikują je z czynnego udziału w rynku pracy. Nowe horyzonty otwiera przed nimi program pod hasłem „Wspieramy mamy”.

– Ten program ma na celu takie wsparcie rodziny, aby mama czy tata mogli zaopiekować się dzieckiem, ale również podjąć pracę – zaznacza Jarosław Bochenek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Program obejmie łącznie 200 osób: 190 kobiet i 10 mężczyzn. Skierowany jest do osób bezrobotnych oraz matek, które na rynek pracy wracają po urlopie macierzyńskim – wyjaśnia prezydent Torunia Michał Zaleski.

– Na ten cel uzyskaliśmy prawie 2 mln zł środków z Unii Europejskiej, a 0,5 mln to pieniądze własne Torunia. Program będzie oferował wsparcie przez rok – mówi Michał Zaleski.

Do osób, które wezmą udział w projekcie, trafią vouchery finansowe. Wsparcie sięga nawet 800 zł miesięcznie.

– Program ten zakłada, iż mamy czy ojcowie będą mogli skorzystać z voucherów żłobkowych, czyli takiego dofinansowania w wysokości 800 zł do pobytu dziecka w żłobku lub w klubie dziecięcym oraz wsparcia dla niań czy klubu dziecięcego bądź opiekunki dziennej w wysokości 600 zł – wyjaśnia Jarosław Bochenek.

Niepracujące mamy do udziału w projekcie ma przekonać Powiatowy Urząd Pracy. Każda z osób, która weźmie udział w projekcie, może liczyć na poradnictwo zawodowe i indywidualne szkolenia – tłumaczy Bożenna Pszczółkowska-Rudnicka, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Torunia.

– Też szkolimy w rozmowie z pracodawcą. Nie dość, że człowiek jest doszkolony, ma odpowiedni poziom wykształcenia i predyspozycje do danej pracy, musi się dobrze zaprezentować – mówi Bożenna Pszczółkowska-Rudnicka.

Na tym jednak nie koniec. Oferty, jakimi dysponuje Powiatowy Urząd Pracy, często umożliwiają podjęcie aktywności zawodowej w niepełnym wymiarze czasowym. Opcją dla mam jest również telepraca, czyli praca zdalna.

– Kobiety tutaj otaczamy – kobiety i wszystkie osoby bezrobotne – wsparciem i jeżeli chcą powrócić na rynek pracy, to mają wielką szansę, bo mamy wielką ilość ofert pracy – podkreśla Bożenna Pszczółkowska-Rudnicka.

Mamy mogą też liczyć na wsparcie Torunia.

– Przystąpiliśmy do poszerzania bazy miejsc w żłobkach toruńskich. Przybędzie 75 kolejnych miejsc w rozbudowywanych trzech istniejących żłobkach miejskich, a ponadto rozpoczynamy już niedługo budowę zupełnie nowego żłobka w lewobrzeżnej części miasta – zaznacza prezydent Torunia Michał Zaleski.

Pierwszym kryterium w przypadku programu „Wspieramy mamy” nie jest sytuacja ekonomiczna, a gotowość rodziny do powrotu na rynek pracy. Projekt skierowany jest tylko do mieszkańców Torunia.

TV Trwam News/RIRM

drukuj