WSKSiM: 27 stycznia odbędzie się sympozjum „Oblicza nadziei”

27 stycznia w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędzie się sympozjum „Oblicza nadziei” . Jak co roku naukowe spotkanie jest organizowane z okazji wspomnienia św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy.

Uczestnicy sympozjum będą mieli okazję wysłuchać wykładów wybitnych przedstawicieli Kościoła, świata nauki, polityków oraz dziennikarzy.

Podczas spotkania głos zabierze ks. bp Adam Lepa, biskup senior archidiecezji łódzkiej, autor wybitnych publikacji dotyczących funkcjonowania środków masowego przekazu. Ks. Biskup podejmie temat: „Reklama jako czynnik rozbudzający nadzieję”.

O człowieku w sytuacji zawiedzionych nadziei będzie mówiła dr hab. Dorota Kornas–Biela, kierownik Katedry Psychopedagogiki Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zagadnieniem nadziei w świetle teologii katolickiej zajmie się natomiast ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wśród prelegentów nie zabraknie także ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, wicemarszałka Senatu prof. dr. hab. Michała Seweryńskiego, a także red. Witolda Gadowskiego, który będzie mówił o Polsce jako nadziei chrześcijańskiej Europy.

TV Trwam News/RIRM

drukuj