Wniosek do NIK ws. portu w Modlinie

Solidarna Polska skierowała wniosek do prezesa NIK Jacka Jezierskiego o wszczęcie kontroli prawidłowości przebiegu procesu inwestycyjnego portu lotniczego Warszawa-Modlin.

Chodzi o nieprawidłowości pod względem legalności, gospodarności i rzetelności działań, związanych z procesem inwestycyjnym na budowę Portu Lotniczego w Modlinie oraz Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim.

Poseł Andrzej Romanek mówi, że to wielki inwestycyjny skandal. Wydano mnóstwo pieniędzy, a lotnisko stoi.

– Port lotniczy w Modlinie nie działa. Ponosimy z tego tytułu poważne konsekwencje i poważne pieniądze. To co się dzieje  na lotnisku w Modlinie to trzeba powiedzieć wprost – to jest wielki inwestycyjny skandal. Wydano gigantyczne pieniądze, a lotnisko stoi. Ten stan rzeczy powinien być skontrolowany przez NIK. Kontrola powinna dotyczyć zarówno władz województwa mazowieckiego (chodzi o zarząd, jak i  władz spółki, kontroli pod względem legalności, rzetelności i celowości wydatkowanych środków. Na budowę pasa startowego wydano 108 mln – powiedział pos. Andrzej Romanek.

Tymczasem – jak dodaje poseł – umowa jest tak skonstruowana, że dzisiaj lotnisko może dochodzić kar w wysokości nie więcej niż 10 procent wartości z tego kontraktu. Poza tym umowa jest tak skonstruowana, że lotnisko czyli zarządzający portem lotniczym nie mogą dochodzić utraconych korzyści.

– Linie lotnicze, ale także ci, którzy że  maję tam hotele i restauracje będą od lotniska dochodzić roszczeń. Konsekwencja jest taka – wszyscy mogą od lotniska dochodzić roszczeń z powodu strat natomiast lotnisko niestety od inwestora zastępczego dochodzić nie może nic, albo bardzo niewiele. Dlatego tak się działo. Dlaczego w Polsce nie możemy wybudować portu, czy drogi żeby nie pachniało przekrętem , kłamstwem, czy mówiąc wprost – oszustwem – powiedział pos. Andrzej Romanek.

Przypomnijmy, 22 grudnia ubiegłego roku Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zdecydował o zamknięciu dwóch odcinków pasa startowego z uwagi na wykryte przez Inspektora uszkodzenia w nawierzchni pasa.

Sytuacja spowodowała, że samoloty nie mogły wykonywać operacji lotniczych na skróconej drodze startowej. Skutkiem tego, rejsy lotnicze z portu w Modlinie zostały przeniesione na inne lotniska. Tymczasem według doniesień medialnych, pierwsze odpryski w betonowej konstrukcji pojawiły się już w maju 2012 roku, czyli zanim lotnisko zostało oficjalnie otwarte.

RIRM

Warszawa, dnia 24 stycznia 2012 roku

 

Andrzej Romanek

Jan Ziobro

Posłowie na Sejm RP

 

Szanowny Pan

Jacek Jezierski

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

 

 

Wniosek o wszczęcie kontroli prawidłowości przebiegu procesu inwestycyjnego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin

 

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami, wnoszę o podjęcie z urzędu przez Najwyższą Izbę Kontroli na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NIK, kontroli Zarządu Województwa Mazowieckiego pod względem legalności, gospodarności i rzetelności działań, związanych z procesem inwestycyjnym na budowę Portu Lotniczego w Modlinie oraz Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, która zarządza tym obiektem, pod względem legalności działań i gospodarności środków w zakresie procesu inwestycyjnego i zarządu nad ww. portem lotniczym.

Uzasadnienie

W związku z interwencjami pasażerów poszkodowanych w wyniku zamknięcia pasa startowego w biurze Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, zwracam się z prośbą o uwzględnienie w stosownym planie kontroli pod względem legalności, gospodarności i rzetelności działań, związanych z procesem inwestycyjnym budowy Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

W dniu 22 grudnia 2012 r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zdecydował o zamknięciu dwóch odcinków pasa startowego (o długości 500 m każdy) w ich początkowej i końcowej części, z uwagi na wykryte przez Inspektora uszkodzenia w nawierzchni pasa. Zamknięcie ww. odcinków spowodowało skrócenie drogi startowej samolotu, w wyniku którego samoloty typu Airbus A320 czy Boeing 737, które najczęściej obsługiwane były przez port lotniczy w Modlinie, nie mogły wykonywać operacji lotniczych na skróconej drodze startowej. Skutkiem tego, rejsy lotnicze z portu w Modlinie zostały przeniesione na inne lotniska.

Według doniesień medialnych, pierwsze odpryski w betonowej konstrukcji pojawiły się już w maju 2012 roku, zanim lotnisko zostało oficjalnie otwarte. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowalnego nakazał władzom lotniska usunąć usterkę tak, aby
z kłopotliwego pasa mogły korzystać samoloty pasażerskie. Pomimo kosmetycznej naprawy pasa, nawierzchnia nie nadaje się do użytkowania, dlatego też decyzją Inspektora z dnia 22 grudnia 2012r. został on zamknięty.

Kontrowersje dotyczące budowy lotniska w Modlinie zgłaszały firmy już podczas przetargów. Szereg nadużyć przy przetargu na inwestora zastępczego podczas budowy lotniska, zgłaszało wiele firm twierdząc, że zwycięska oferta firmy BUD-INVENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowiła 26% drugiej ceny przetargu, czyli była rażąco niska i rynkowo całkowicie niewiarygodna. Dodatkowo po problemach, wynikających z wadliwej konstrukcji płyty lotniska, analitycy badający kontrakt zawarty na budowę pasa startowego w Modlinie stwierdzili, że ww. umowa opiewająca na kwotę 108 milionów złotych brutto, przewiduje limit kar na poziomie tylko 10% swojej wartości. Nadto według doniesień mediów umowa ta wyłącza możliwość dochodzenia roszczeń w postaci utraconych korzyści portu lotniczego.

Władze portu lotniczego w Modlinie złożyły zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez firmę BUD-INVENT Sp. z o.o., polegającym na niedopełnieniu obowiązków wynikających z umowy, w tym poświadczenia nieprawdy w dokumentach budowy. Na chwilę obecną prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nadzoru nad budową pasa startowego w Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin.

Wyżej wskazane sytuacje rodzą pytania o prawidłowy nadzór organów wykonawczych samorządu województwa oraz Spółki nad budową kluczowej inwestycji infrastrukturalnej województwa mazowieckiego. Szczególnie dziwią działania, a w zasadzie brak jakichkolwiek działań podjętych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz władze Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o.o. W związku z powyższym uzasadnionym wydaje się być wniosek, o przeprowadzenie przez Najwyższą Izbę Kontroli postępowania kontrolnego w sprawie działań, związanych z przetargiem na budowę Portu Lotniczego w Modlinie.

Mając na uwadze powyższe argumenty oraz ustawowe kompetencje NIK w zakresie niniejszej interwencji, wnoszę o przeprowadzenie kontroli w Zarządzie Województwa Mazowieckiego oraz w Mazowieckim Porcie Lotniczym Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

 

Z wyrazami szacunku,

/-/Andrzej Romanek               /-/Jan Ziobro

Poseł na Sejm RP                    Poseł na Sejm RP

drukuj