fot. facebook.com

Wiceprezes NIK: nadzór budowalny nie prowadził prawidłowo postępowań kontrolnych

Organy nadzoru budowalnego nie prowadziły prawidłowo i skutecznie postępowań kontrolnych i egzekucyjnych – powiedział we wtorek wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba, przedstawiając posłom sejmowej komisji raport pokontrolny.

Z inspekcji przeprowadzonych w powiatowych i wojewódzkich inspektoratach nadzoru budowlanego wynika, że organy te „nie prowadziły prawidłowo i skutecznie postępowań kontrolnych i egzekucyjnych” – mówił Dziuba podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. kontroli państwowej. Wskazał, że skuteczność postępowań egzekucyjnych na zbadanej próbie 347 spraw wyniosła 40,3 proc.

„Postępowania wszczynano zbyt późno, prowadzono je opieszale, a zdarzały się przypadki, że postępowań nie wszczynano w ogóle” – dodał.

Przytaczając wnioski wynikające z raportu wskazał, że struktura organizacyjna nadzoru budowlanego, a także zasoby kadrowe były nieadekwatne do potrzeb wynikających z obowiązków nałożonych na inspektoraty w Prawie budowlanym.

Zwrócił też uwagę, że w okresie objętym kontrolą wynagrodzenie pracowników merytorycznych było niższe od średniego wynagrodzenia inżynierów budownictwa, co przyczyniało się do „nawet 100-proc. rotacji kadr w skali roku”. Podkreślił, że sprzęt, który służby nadzoru miały do dyspozycji, (samochody i komputery) był wyeksploatowany i nie gwarantował realizacji zadań wynikających z Prawa budowlanego.

Jako przykład braku skuteczności organów nadzoru Tadeusz Dziuba podał zmniejszającą się liczbę wydawanych nakazów rozbiórki samowoli budowalnych: w 2018 roku było ich 4127, podczas gdy w 2010 roku – 7326. Jest to – jak mówił – efekt braku systemów, które pozwoliłyby wykrywać samowole budowlane.

„Większość udało się namierzyć tylko dzięki zgłoszeniom od osób składających skargi oraz np. od straży pożarnej” – dodał.

Zastępca głównego inspektora nadzoru budowlanego Krzysztof Piątek zwrócił uwagę, że do zwiększania obowiązków nadzoru przyczynia się wprowadzana w ostatnich latach liberalizacja prawa budowlanego.

NIK przeprowadzała kontrole w 22 inspektoratach nadzoru budowlanego w latach 2015-2018.

Komisja sejmowa przyjęła do wiadomości raport i wyraziła nadzieję, że podjęte zostaną systemowe działania, które przyczynią się usprawnienia nadzoru budowlanego.

PAP

drukuj