Raport NIK: Co trzeci zabity na drodze to pieszy lub rowerzysta

Obecny system zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego nie umożliwia skutecznej ochrony pieszych i rowerzystów – wskazuje Najwyższa Izba Kontroli. Z raportu Izby wynika, że co trzeci zabity na drodze to pieszy lub rowerzysta.

NIK skontrolowała 20 obszarów podległych zarządom dróg. Ryzyko śmierci rowerzysty jest w naszym kraju o 14 proc. wyższe niż unijna średnia.

Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK informuje, że w Polsce infrastruktury pieszo-rowerowej brakuje lub jest ona bardzo źle wykonana.

– Odstępstwa od norm dotyczyły najczęściej wysokości progów i uskoków na krawężnikach, chodnikach, przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów. Ujawnione uszkodzenia mogły być większe lub mniejsze, ale występowały powszechnie. Oględziny dróg wykazały, że oznakowanie 90 proc. odcinków, na których odnotowano największą liczbę wypadków pieszych i rowerzystów, w istotny sposób odbiegało od zatwierdzonych projektów. Tylko co trzeci skontrolowany zarządzający ruchem, wykonywał przeglądy prawidłowości oznakowania z wymaganą częstotliwością i na całej sieci administracyjnej – zaznacza Krzysztof Kwiatkowski.

NIK wskazuje na potrzebę nowej ustawy legislacyjnej i doprowadzanie do powstania spójnego i kompleksowego programu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Apeluje do ministra finansów oraz infrastruktury i budownictwa o konieczne środki na ten cel.

RIRM

drukuj