fot. PAP/Rafał Guz

NIK negatywnie o systemie rezerw strategicznych

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła polski system rezerw strategicznych. NIK stwierdza w swoim raporcie, że system nie działa w kształcie wymaganym ustawą, a jego kluczowy element czyli Rządowy Program Rezerw Strategicznych nie istnieje.

Głównym powodem nieprawidłowości był fakt, że poprzednie rządy koalicji PO-PSL, przez cztery lata nie doszły do porozumienia w kwestii finansowania – ocenili kontrolerzy.

Wskazali, że aby utrzymać rezerwy, Agencja Rezerw Materiałowych pozyskiwała środki sprzedając zapasy paliwa lub zaciągając wielomilionowe kredyty.

– Najwyższa Izba Kontroli skierowała już wnioski w tej sprawie do premiera i właściwych ministrów. W związku z trwającym od ponad 3 lat sporem w sprawie poziomu oraz źródeł finansowania programu rezerw strategicznych, NIK wnosi o podjęcie decyzji w tym zakresie przez Radę Ministrów lub bezpośrednio przez premiera. NIK zwróciła się także do ministra gospodarki o zapewnienie opracowania aktualnego programu rezerw strategicznych, a do ministra finansów o wyliczenie środków jakie mogą być przeznaczone na rezerwy strategiczne oraz o wprowadzenie programu do ustawy budżetowej jako programu wieloletniego – mówi  Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK.

Rezerwy strategiczne to zapasy tworzone na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, porządku i zdrowia publicznego, a także wystąpienia klęsk żywiołowych i kryzysów.

Stanowią je m.in. żywność, leki, surowce, urządzenia i maszyny, konstrukcje składanych mostów i wiaduktów.

                                                                                                                                RIRM

drukuj