fot. PAP/Tomasz Gzell

Wicemin. B. Socha: Nie ma ofert pracy dla matek, które chciałyby wrócić do pracy na część etatu

Dużo kobiet nieaktywnych zawodowo z powodu konieczności opieki nad dziećmi, chętnie wróciłyby do pracy, ale na część etatu. Jednak takich ofert nie ma, bo większość spółek nie zatrudnia pracowników w takiej formie – wskazała Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Wiceminister Barbara Socha uczestniczyła w konferencji poświęconej praktykom prorodzinnym stosowanym przez polskie spółki giełdowe. Wiceszefowa MRiPS zaprezentowała na niej raport z wyników badania „Pracownik i jego rodzina: nowe spojrzenie na +S+ w ESG”, który został przeprowadzony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i Giełdę Papierów Wartościowych.

Celem badania było stwierdzenie, w jaki sposób spółki notowane na GPW kształtują środowisko pracy w trzech aspektach: elastyczności pracy, stabilności pracy oraz innych benefitów prorodzinnych.

Wiceminister Socha zwróciła uwagę, że według badania większość firm nie zatrudnia pracowników na część etatu.

– Tylko 15 proc. badanych pracuje na część etatu. (…) A duża część kobiet, które są nieaktywne zawodowo najczęściej z powodu konieczności opieki nad dziećmi, chętnie wracałyby do pracy, ale na część etatu, natomiast takich ofert nie ma – podkreśliła Barbara Socha.

Jak dodała, 28 proc. spółek wskazało, że nie funkcjonuje u nich praca zdalna lub hybrydowa.

– Prawie 30 proc. firm deklaruje, że ponad połowa pracowników to osoby, które pracują w trybie zdalnym lub hybrydowym. Można powiedzieć, iż mamy trochę taki dualizm – z jednej strony są firmy, które w ogóle nie dają takich możliwości, a z drugiej strony są firmy, które w większości działają w taki sposób – zaznaczyła wiceminister.

Zwróciła uwagę, że prawie wszystkie firmy, które ujęto w badaniu stosują ruchomy czas pracy.

– 70 proc. firm oferuje ograniczanie nadgodzin.(…) Zwróciłabym jeszcze uwagę na unikanie spotkań przed 9.00 i po 16.00 w ponad połowie spółek, co ma sprzyjać łączeniu życia zawodowego z rodzinnym. 45 proc. spółek wskazuje w swoich ogłoszeniach o pracę, że dana praca może być wykonywana zdalnie lub hybrydowo – zasygnalizowała Barbara Socha.

Najmniej popularne rozwiązania w firmach to: dodatkowe dni wolne od pracy, szkolenia dla menadżerów w zakresie zarządzania zespołem pracującym zdalnie, zakładowe żłóbki i przedszkola.10 proc. firm czy spółek częściowo finansuje wyjazd pracowników na firmowe wyjazdy integracyjne z rodziną.

Z badania wynika, że 17 proc. spółek zatrudnia wszystkich pracowników na podstawie umowy stałej. To firmy, które dają ogromne poczucie stabilności swoim pracownikom. Z drugiej strony 14 proc. firm zatrudnia na umowę stałą mniej niż połowę pracowników.

W raporcie podano, że w zakresie benefitów najpopularniejsze jest zapewnienie opieki zdrowotnej i ubezpieczenia członków rodziny (69 proc.). Co dziesiąta spółka wspiera pracowników w aspekcie mieszkaniowym. Najmniej popularne są szkolenia z zakresu work-life balance i radzenia sobie w życiu rodzinnym.

U ponad połowy ankietowanych spółek świętuje się ważne wydarzenia rodzinne w życiu pracownika. Prawie co piąta spółka nagradza pracowników bonusami pieniężnymi.

Spośród innych działań nakierowanych na dzieci pracowników najpopularniejsze są upominki i wydarzenia w firmie. Całkiem spory odsetek firm (25 proc.) dofinansowuje działania związane z rekreacją rodzinną lub nauką.

Stosowanie rozwiązań nakierowanych na rodziny pracowników, takie jak elastyczne formy świadczenia pracy, zdaniem 79 proc. ankietowanych przekłada się na zwiększenie lojalności i zmniejszenie rotacji pracowników.

Drugą najczęściej dostrzeganą zaletą jest zwiększenie zaangażowania w pracę zatrudnionych. W przypadku form sprzyjających poczuciu stabilności zatrudnienia ta zaleta niemal dorównuje zwiększeniu lojalności i wskazało ją 79 proc. ankietowanych.

– Bariery dla upowszechnienia rozwiązań sprzyjających życiu rodzinnemu pracowników są mniej oczywiste niż korzyści. Przeważają postrzegane bariery o charakterze zarządczym, bariery kosztowe mają mniejsze znaczenie – wskazała wiceminister Barbara Socha.

Izabela Olszewska, członek Zarządu Giełda Papierów Wartościowych,  podkreśliła, że uwzględnianie zagadnień ESG (E-środowiskowych, S-społecznych i G-ładu korporacyjnego) w strategii spółek wpływa w coraz większym stopniu na decyzje inwestorów. Zwróciła uwagę, iż spółki, które rozwijają swoją działalność w sposób zrównoważony są postrzegane jako bardziej przewidywalne i stabilne finansowo.

Zrównoważony rozwój staje się jednym z priorytetów zarządów wielu spółek i tym samym niezbędnym elementem ich strategii.(..) Dzisiaj już inwestorzy pytają podczas podejmowania swoich decyzji inwestycyjnych nie tylko o wyniki finansowe spółek, ale także, co raportują one z obszaru niefinansowego, czyli z ESG – zwróciła uwagę Joanna Olszewska.

Badanie MRiPS i GPW zostało zrealizowane w dniach 11 października – 7 listopada 2022 r. Do ankiety zostały zaproszeni przedstawiciele działów HR spółek z Głównego Rynku oraz New Connect.

PAP

drukuj
Tagi: , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl