W Sejmie m.in. o projekcie ws. minimalnego wynagrodzenia za pracę

Sejm zajmie się we wtorek rządowym projektem noweli o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W środę posłowie wysłuchają informacji ws. szczegółów zaangażowania Sił Zbrojnych RP w misje wojskowe, które mają być prowadzone poza granicami Polski, na terenach zajętych przez tzw. Państwo Islamskie.

Posłowie przeprowadzą pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie z którym stawka za godzinę pracy na umowę-zlecenie oraz dla samozatrudnionych miałby wynosić minimum 12 zł od 2017 roku.

Jak poinformowała w ubiegłym tygodniu minister pracy Elżbieta Rafalska, jeżeli strona społeczna przyjmie propozycję rządu dotyczącą minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie w wysokości 2 tys. zł w 2017 r., wtedy minimalna stawka godzinowa za pracę na umowach-zleceniach wynosiłaby 13 zł.

Posłowie na początku posiedzenia uczcili minutą ciszy pamięć posłanki Partii Pracy Jo Cox, która 16 czerwca zmarła w wyniku ran odniesionych w ataku w Birstall w środkowej Anglii. Napastnik postrzelił posłankę i zaatakował ją nożem po jej dyżurze poselskim w lokalnej bibliotece.

W dniu 16 czerwca doszło do brutalnej napaści, a w konsekwencji i śmierci brytyjskiej posłanki do Izby Gmin z ramienia Partii Pracy, zwolenniczki pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej pani Jo Cox. Proszę panie posłanki i panów posłów, aby wyrażając sprzeciw wobec tego haniebnego czynu, chwilą ciszy uczcili pamięć pani Jo Cox – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Posłowie wysłuchają również informacji w sprawie szczegółów zaangażowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w misje wojskowe, które mają być prowadzone poza granicami Polski, na terenach zajętych przez tzw. Państwo Islamskie.

Prawdopodobnie posłowie zajmą się dziś także drugim czytaniem rządowego projektu nowelizacji m.in. ustawy o VAT – to tzw. pakiet paliwowy, który ma uszczelnić pobór VAT przy tzw. wewnątrzwspólnotowych nabyciach paliwa i uszczelnić koncesjonowanie obrotu paliwami z zagranicą.

Sejm przeprowadzi także drugie czytanie projektu ustawy ws. utworzenia Rady Mediów Narodowych – która nazywana jest również „ustawą pomostową”. Zakłada on m.in., że Rada ma powoływać zarządy i rady nadzorcze TVP, PR i PAP. RMN ma liczyć 5 członków, z których 3 ma powoływać Sejm, a 2 – prezydent. Ich kadencja ma trwać 6 lat. Kandydatów (po dwóch na każde miejsce) na członków Rady powoływanych przez prezydenta przedstawiać mają dwa największe kluby opozycyjne.

Sejm wysłucha też sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w ubiegłym roku.

Sejm wysłucha także informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2015 r. oraz sprawozdania ministra spraw wewnętrznych i administracji z realizacji w ubiegłym roku ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

PAP/RIRM

drukuj