fot. PAP/Wojciech Olkuśnik

Walka z dopingiem

„Razem przeciwko dopingowi” – pod takim hasłem odbyło się podpisanie trójstronnego porozumienia antydopingowego pomiędzy Polskim Komitetem Olimpijskim, Polską Agencją Antydopingową i Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych. W rozmowach uczestniczył także prezydent Światowej Agencji Antydopingowej Witold Bańka.

– Polityka antydopingowa to nie tylko kontrole antydopingowe, to nie tylko współpraca ze służbami, to  nie tylko wyrzucanie oszustów ze sportu, ale także profilaktyka. To również edukacja i  właściwa polityka informacyjna – wskazał Witold Bańska, prezydent Światowej Agencji Antydopingowej. 

I tego właśnie dotyczyło porozumienie.

– To porozumienie jest ważne także z tego punktu widzenia, że problem nieświadomego stosowania dopingu w sporcie jest realny i my jako Narodowa Agencja Antydopingowa spotykamy się niestety dosyć często z tego rodzaju przypadkami stosowania substancji zabronionych – podkreślił Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej.

Tu z pomocą ma przyjść właściwe informowanie zawodników, ich trenerów, a także całego społeczeństwa o produktach leczniczych, które zawierają substancje zabronione. Strony porozumienia chcą także popularyzować wiedzę na temat szkodliwości dopingu dla zdrowia.

– Chcemy na poziomie Unii Europejskiej wszcząć procedurę, w której będziemy zmieniać wzory ulotek, w których były wpisywane istotne kwestie ostrzeżeń, dotyczące dopingu. Na razie może to być inicjatywa krajowa – mówił Grzegorz Cessak, prezes urzędu rejestracji produktów leczniczych.

Jednak tak jak zaznaczył Grzegorz Cessak, Polska chce, aby ta inicjatywa rozprzestrzeniła się nie tylko w Europie, ale także na całym świecie.

TV Trwam News

drukuj