Walka o przemysł chemiczny

Zarząd Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” zażądał w liście skierowanym do Janusza Piechocińskiego, Ministra Gospodarki bezzwłocznego podjęcia wszelkich działań ratujących polski przemysł chemiczny.

W przesłanym do naszej redakcji piśmie Prezydium Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność” z dezaprobatą przyjmuje brak zainteresowania się Rządu kluczową dla polskiego przemysłu chemicznego sprawą likwidowanych spółek.

Autorzy pisma podkreślają, że skandaliczna jest informacja, że Polski Rząd przekazuje kwotę  41 mln zł na nagrody, a brak jest 2 mln zł na wsparcie bydgoskiej Spółki Formet S.A., która cały czas realizuje zamówienia.

Poniżej zamieszczamy tekst listu skierowanego do Janusza Piechocińskiego  przez Prezydium Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”.

RIRM

\

drukuj