W Unii nowe regulacje dot. sporów prawnych

Od dziś weszły w życie nowe regulacje dot. rozwiązywania transgranicznych sporów prawnych. Nowe przepisy mają doprowadzić do likwidacji procedury mającej na celu uzyskanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych uznawanych w innych państwach członkowskich.

UE liczy na 48 mln euro oszczędności z ograniczenia biurokracji sądowej. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk mówi, że nowe regulacje usprawnią przepływy towarów pomiędzy poszczególnymi krajami.

Im mniej tego rodzaju barier, tym w sumie lepiej, choć oszczędności z tego tytułu są – można powiedzieć – symboliczne. Miejmy nadzieję, że te rozwiązania przyczynią się rzeczywiście do ograniczania i tak dużej ilości barier, które utrudniają funkcjonowanie przedsiębiorcom (w szczególności małym i średnim). Mają poprawić funkcjonowanie wolnego handlu, przemieszczania się ludzi, w tym pracowników. Jeżeli się to ujednolica i znosi określone bariery, to te mechanizmy lepiej funkcjonują. Nie ma więc tutaj żadnego niebezpieczeństwa dla poszczególnych państw członkowskich, nie oddaje się kompetencji, natomiast umożliwia to sprawniejszy przepływ towarów, usług i ludzi – komentuje Zbigniew Kuźmiuk.

Dzięki nowym regulacjom ma m.in. poprawić się ochrona w sporach prawnych dot. państw spoza Wspólnoty oraz wzrosnąć pewność prawna dla przedsiębiorstw.

RIRM

drukuj