fot. PAP/Leszek Szymański

W Sejmie przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za 2018 rok

Prawo i Sprawiedliwość chwali rząd za wykonanie budżetu w ubiegłym roku oceniając, że skierowany on był na potrzeby Polek i Polaków. Opozycja zaś krytykuje zarzucając Radzie Ministrów marnowanie koniunktury gospodarczej.

Sejm wysłuchał dziś sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2018 r. z przedstawioną przez NIK analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w ubiegłym roku.

Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych Andrzej Szlachta, omawiając opinię tego gremium powiedział, że budżet na 2018 r. był najlepszym budżetem państwa na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

– Budżet ten zapewnił Polsce dalszy rozwój gospodarczy i równocześnie, poprzez finansowanie ważnych programów społecznych, spełnił oczekiwania i potrzeby Polaków. Ekonomicznym wyróżnikiem budżetu za 2018 rok był najniższy w historii kilkunastu ostatnich lat deficyt budżetu państwa, który zmniejszył się z poziomu 1,3 proc. PKB w 2017 roku do najniższego dotąd poziomu – 0,5 proc. PKB w 2018 roku  – podkreślił Andrzej Szlachta.

Komisja finansów zaproponowała Sejmowi przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2018 r. oraz udzielenie rządowi absolutorium za ten okres. Głosowanie ma się odbyć jutro.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że kolegium Izby wyraziło pozytywną opinie w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów.

Krytycznie o budżecie wypowiadała się Izabela Leszczyna z PO-KO. Jej zdaniem PiS zarządza pieniędzmi obywateli lekkomyślnie, nieudolnie i nieuczciwie.

Grzegorz Długi, z Kukiz’15 mówił z kolei że straciliśmy historyczną okazję, aby po raz pierwszy w wolnej Polsce nie było deficytu budżetowego.

RIRM

drukuj