W PE wysłuchanie publiczne „Jeden z Nas”

W Parlamencie Europejskim trwa wysłuchanie publiczne Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z Nas”, której celem jest niedopuszczenie do finansowania aborcji (czyli zabijania dzieci nienarodzonych) i eksperymentów na ludzkich embrionach z budżetu Unii Europejskiej. Parlamentarzyści zapoznają się ze szczegółami akcji „Jeden z Nas”, podczas wysłuchania w komisjach ds. petycji, badań naukowych, rozwoju i prawnej.

Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” zebrała 1,721,626 podpisów w 18 państwach członkowskich. Jej organizatorzy żądają poszanowania godności i integralności embrionu ludzkiego.

„Aby zapewnić spójność kompetencji unijnych w sprawach dotykających życia ludzkich embrionów, UE powinna zakazać i zakończyć finansowania aktywności, które implikują niszczenie ludzkich embrionów, w szczególności w obszarach badań, rozwoju i zdrowia publicznego” – czytamy w dokumencie.

„UE powinna zakazać i zakończyć finansowania aktywności, które implikują niszczenie ludzkich embrionów” – wzywają organizatorzy drugiej Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, która zebrała konieczną liczbę podpisów, by została przedstawiona przed Parlamentem Europejskim.

Podczas dzisiejszego wysłuchania, organizatorzy przedstawią eurodeputowanym swoje postulaty. Współorganizatorami spotkania są komisje: ds. petycji (PETI), rozwoju (DEVE), prawna (JURI) oraz ds. badań naukowych (ITRE).

Z dniem 27 lutego Europejska Inicjatywa Obywatelska „Jeden z Nas” zakończyła proces dostarczania Komisji Europejskiej zweryfikowanych podpisów oraz dopełniania wszelkich niezbędnych czynności, które należały do obowiązków inicjatorów projektu.

RIRM

drukuj