fot. flickr.com

W PE głosowania nad kontrowersyjnymi raportami 

Parlament Europejski zagłosuje nad kontrowersyjnymi dokumentami, które, m.in. kwestionują naturę małżeństwa, promują eutanazję, tzw. aborcję i edukację seksualną.

Eksperci z Instytutu na rzecz kultury prawnej „Ordo Iuris” podkreślają, że parlament zajmuje się sprawami, które nie leżą w jego kompetencjach. Chodzi o trzy rezolucje. Pierwsza, autorstwa Laury Ferrary, dotyczy stanu realizacji praw podstawowych w Unii Europejskiej i promuje, m.in. zabijanie dzieci nienarodzonych.

Rezolucja Liliany Rodrigues ws. wzmocnienia pozycji dziewcząt przez edukację forsuje w szkołach ideologię gender. Raport Elissavet Vozemberg, dotyczący tzw. „szklanego sufitu”, zakłada, że główną przeszkodą na drodze realizacji kobiety jest macierzyństwo.

Dr Joanna Banasiuk z Ordo Iuris podkreśla, że PE uzurpuje sobie prawo do narzucania państwom członkowskim rozwiązań w dziedzinie rodziny. Ekspert wskazuje, że jeden z raportów wkracza ponadto w sferę życia prywatnego obywateli UE.

O ile w kwestii edukacji formalnej Unia nie jest kompetentna do narzucania tego typu rozwiązań, o tyle w kwestii edukacji pozaformalnej, o której też mówi raport Liliany Rodrigues, mamy do czynienia z wkroczeniem w sferę prawa do prywatności jednostki. Sfera ta jest chroniona, m.in. przez art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Jeśli chodzi o tę sferę, Trybunał jest niezwykle restrykcyjny i przyznaje jednostce szeroką możliwość ochrony swojego prawa do prywatności – tłumaczy dr Joanna Banasiuk.

Głosowania nad raportami odbędą się dziś i jutro.

RIRM

drukuj