Wpisy

Centrum Ochrony Praw Chrześcijan sprzeciwia się proeutanazyjnemu spektaklowi. B. Wróblewski: Naszym zadaniem powinno być stworzenie ludziom jak najlepszych warunków do życia, a nie zachęcanie ich do tego, aby to życie kończyć

Centrum Ochrony Praw Chrześcijan przy Fundacji Lux Veritatis domaga się usunięcia z repertuaru Teatru Nowego w Poznaniu spektaklu pt. „Prawo wyboru” promującego tzw. eutanazję. O sprawie poinformował „Nasz Dziennik”. „Celem spektaklu i wszystkich elementów towarzyszących jest oswojenie ludzi z problemem eutanazji, a naszym celem powinno być stworzenie ludziom jak najlepszych warunków do życia, a nie zachęcanie ich do tego, by to życie kończyć. Polska konstytucja chroni prawo do życia, a nie zapewnia prawa do śmierci” – powiedział poseł Bartłomiej Wróblewski.

Belgia rozszerza rewolucję śmierci. Chce poddawać tzw. eutanazji ludzi z demencją

Belgijscy politycy pracują nad tym, aby rozluźnić krajowe przepisy dotyczące zabijania osób starszych. Kolejną grupą, która mogłaby podlegać temu nieludzkiemu procederowi, miałyby być osoby z demencją. Dotychczas przepisy wymagały od pacjenta tego, że „musi być prawnie kompetentny i świadomy w momencie dążenia do zakończenia życia”, a  jego prośby „muszą być dobrowolne, dobrze przemyślane i powtarzane”.

Eutanazja dzieci: W Belgii brak dolnej granicy wieku, w Holandii możliwa eutanazja niemowląt

W Belgii, jako jedynym kraju świata z legalną eutanazją nie ma dolnej granicy wieku osób, które mogą się na nią zdecydować. Chorzy muszą być jednak w pełni świadomi swojej decyzji. Badania pokazują, że niezależnie od tych zapisów uśmiercane są chore noworodki. W Holandii eutanazja jest legalna dla osób powyżej 12. roku życia, ale funkcjonuje także tzw. Protokół z Groningen, pozwalający na eutanazję niemowląt.