fot. https://twitter.com/MFIPR_GOV_PL

W. Buda: Zmiany demograficzne i automatyzacja będą wpływały na sposób prowadzenia polityki publicznej

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Waldemar Buda, podczas środowego spotkania w ramach prac nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050 wskazał, że zmiany demograficzne oraz postępująca automatyzacja znajdują się wśród  wyzwań na najbliższe 30 lat, które będą wpływały na sposób prowadzenia polityki publicznej.

Ministerstwo zorganizowało w środę ostatnie spotkanie ekspertów oraz wysłuchanie publiczne w ramach prac nad Koncepcją Rozwoju Kraju 2050. Tym razem zostało poświęcone społeczeństwu i jakości życia.

Wiceminister Waldemar Buda otwierając spotkanie, zaznaczył, że na podstawie rozmów z ekspertami zostaną sformułowane najważniejsze wyzwania stojące przed Polską i możliwe scenariusze rozwoju na najbliższe trzy dekady. Podkreślił przy tym, że wśród światowych trendów kształtujących przyszłość na pierwszy plan wysuwają się zmiany demograficzne.

– W krajach Zachodu kurczy się populacja, zmniejsza się dzietność, postępuje starzenie się ludności przy równocześnie wydłużającej się długości życia. Równolegle są regiony świata, jak Azja czy Afryka, gdzie zwiększa się populacja. Szacuje się, że do 2050 r. najbardziej zaludnionym państwem na świecie będą Indie. Postępująca automatyzacja, robotyzacja, wykorzystywanie na szeroką skalę rozwiązań cyfrowych ma ogromny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Umożliwia to otwarcie na świat, lepszą organizację dostępnych zasobów, zwiększają dostępność do różnego typu usług, kreują nawyki konsumentów. Jednocześnie zmiany wywołują utratę pracy, utratę prywatności czy zmianę dotychczasowego trybu życia – wskazała wiceminister Waldemar Buda.

Polityk dodał, że wszystkie zjawiska nie pozostaną bez wpływu na sposób prowadzenia polityki publicznej w poszczególnych sferach życia

Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 ma identyfikować kluczowe światowe i krajowe trendy kształtujące przyszłość w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej. Dokument ma też wskazywać najważniejsze wyzwania dla Polski, formułować możliwe scenariusze rozwojowe i rekomendować strategiczne wybory w ramach polityk publicznych w perspektywie 2050 roku.

RIRM

drukuj