fot. pixabay.com

ZPP: Potrzebne są zmiany w polityce imigracyjnej

Polska polityka imigracyjna powinna opierać się na systemie kwotowym i przewidywać łatwą ścieżkę nabycia tytułu do stałego pobytu i legalnego zatrudnienia – to kluczowy wniosek z opublikowanego dzisiaj raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Związek zwraca uwagę na fakt, że rozsądna polityka w zakresie imigracji jest dla Polski koniecznością, a nie jedynie przejściową potrzebą. Na skutek niskiej dzietności mamy poważny problem demograficzny, który przekłada się w tej chwili na sytuację na rynku pracy, a w dłuższej perspektywie wpłynie niemal na każdy aspekt funkcjonowania państwa. Szef ZPP, Cezary Kaźmierczak zaznaczył, że aby utrzymać tempo wzrostu gospodarczego po prostu musimy zaakceptować fakt, że imigranci są nam potrzebni.

Wskazał, że powinniśmy uczyć się na błędach państw takich jak Niemcy, które dziś odczuwają negatywne skutki swojej wieloletniej polityki.

– Jest to imigracja o charakterze gastarbeiterskim, traktowanie tych ludzi wyłącznie jako taniej siły roboczej do wykonywania najprostszych prac. W naszym przekonaniu, jeżeli chcemy to zmienić, trzeba podjąć następujące kroki: zrezygnować definitywnie z imigracji gastarbeiterskiej na imigrację osiedleńczą i obywatelsko-asymilacyjną, więc należy osiedlać ludzi, preferując osoby z rodzinami – mówił szef Związku.

W raporcie ZPP wskazano inne konieczne kierunki zmian – fizycznym świadectwem uzyskania tytułu do długotrwałego pobytu i legalnego zatrudnienia powinna być biało-czerwona karta, wydawana najpierw na okres 3 lat, a następnie, pod pewnymi warunkami, przedłużana bezterminowo. Aby zachować kontrolę nad procesem imigracji, rząd powinien podjąć polityczną decyzję dotyczącą liczby imigrantów z poszczególnych państw, którą w danym okresie państwo będzie w stanie przyjąć.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj