W ARiMR można składać wnioski na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich objętych ASF

Od czwartku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich objętych ASF.

O premie może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS od co najmniej 12 miesięcy. Ponadto, rolnik musi mieć przyznaną jednolitą płatność obszarową do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa za ubiegły rok, a jeżeli jej nie otrzymał, musi mieć przyznaną taką płatność za bieżący rok.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik, wynosi 250 tys. złotych. Zastępca dyrektora toruńskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Paweł Drzażdżewski mówi o zasadach, na jakich wypłacana będzie premia.

– Premia jest wypłacona w dwóch ratach. Pierwsza – w wysokości 80 proc. premii. Po wykonaniu przez beneficjenta w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji warunków, które należy spełnić, jest uruchomiona druga transza w wysokości 20 proc. premii po realizacji tego biznesplanu – wyjaśnia Paweł Drzażdżewski.

70 proc. premii na pozarolniczą działalność rolnik musi wydać na inwestycje w środki trwałe, m.in. na zakup maszyn i urządzeń. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z rozpoczęciem działalności.

Wnioski o przyznanie premii należy składać w regionalnych oddziałach. Nabór zakończy się 28 marca.

RIRM

drukuj