Utrzymuje się mocna kondycja polskiej gospodarki

Polska gospodarka nie zwalnia tempa.  PKB w II kwartale tego roku wzrósł o 5,1 proc. licząc rok do roku – wynika z szacunku flash, jaki podał GUS. Licząc kwartał do kwartału PKB wzrósł 0,9 proc.

Do tak dobrych danych zdążyliśmy się przyzwyczaić w ciągu kilkudziesięciu miesięcy. To potwierdza mocną kondycję polskiej gospodarki – podkreślił dr Marian Szołucha z Akademii Biznesu i Finansów Vistula.

– Wskaźniki naprawdę robią wrażenie, nie tylko na polskich analitykach, ale także na analitykach zagranicznych. Prognozy, jedna po drugiej, dotyczące jeszcze dalszej przyszłości, są coraz bardziej optymistyczne i weryfikowane co chwilę „in plus”. W dodatku wskaźniki te mają wymiar nie tylko nominalny, ale także realny. Dzięki zrównoważeniu polityki i sytuacji makroekonomicznej udaje się utrzymać bardzo nisko poziom inflacji, dzięki któremu nasze wynagrodzenia i nasz PKB rosną nie tylko w wymiarze nominalnym, ale także realnym – wskazał ekspert.

Dr Marian Szołucha zauważył także, że szybkiemu wzrostowi gospodarczemu towarzyszy również poprawa finansów publicznych. Sytuacja budżetowa jest lepsza niż w 2016 roku. Pełne dane o PKB w II kwartale GUS poda 31 sierpnia.

RIRM

drukuj