fot. twitter.com/UOKiKgovPL

UOKiK: Decyzje dot. prowizji firm pożyczkowych przy wcześniejszej spłacie

UOKiK wydał decyzje wobec 18 firm pożyczkowych dot. rozliczeń przy wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego: jeśli konsument spłacił kredyt przed terminem, należy mu się zwrot proporcjonalnej części pobranych opłat i prowizji – podał Urząd w komunikacie.

Prezes UOKiK wydał decyzje wobec następujących firm pożyczkowych (w kolejności alfabetycznej: Aasa Polska, Eurocent, Euroexpert, Euro Providus, Everest Finanse, Honesta Finanse, iCredit, Kredyty Partnerskie, Mikrokasa, Optima, Profi Credit Polska, Takto Finanse, Unilink Cash, Vivus Finance, Zaplo oraz Złotówka Duo, Złotówka Bis, Złotówka Three. Jak podał Urząd, część z nich już wcześniej zaniechała nieprawidłowych rozliczeń, część została do tego zobligowana wskutek decyzji Prezesa Urzędu. W toku są kolejne 4 postępowania z zarzutem naruszania art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim oraz 5 postępowań wyjaśniających.

Klienci wszystkich firm pożyczkowych mogą składać reklamacje i żądać proporcjonalnego zwrotu opłat i prowizji za wcześniej spłacony kredyt konsumencki lub pożyczkę z zastosowaniem metody liniowej. Metoda liniowa polega na tym, że instytucja finansowa dzieli wszystkie koszty pozaodsetkowe przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa. Wynik mnoży przez liczbę dni, o które skrócono okres kredytowania i tę kwotę powinna oddać konsumentowi.

„W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego lub pożyczki banki i firmy pożyczkowe muszą się uczciwie rozliczyć z wszystkich pobranych opłat i prowizji. Odbyłem wiele spotkań z branżą finansową, podczas których wskazywałem, że przy obliczaniu kwoty zwrotu z kosztów pozaodsetkowych właściwa do zastosowania jest metoda liniowa. Jest ona weryfikowalna dla konsumentów, przejrzysta i sprawiedliwa. Osoby, które wcześniej spłaciły kredyt lub pożyczkę, zachęcam do składania reklamacji i żądania proporcjonalnego zwrotu opłat i prowizji zgodnie z metodą liniową” – wskazał Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, cytowany w komunikacie.

W lipcu Urząd poinformował, że po interwencji UOKiK klienci 14 największych banków mogą otrzymać proporcjonalny zwrot kosztów pozaodsetkowych za wcześniej spłacony kredyt konsumencki lub pożyczkę, zgodnie z metodą liniową.

Zgodnie z szacunkami UOKiK, konsumenci mogą w sumie odzyskać z banków i firm pożyczkowych około 1,5 miliarda złotych z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego lub pożyczki. Urząd zachęca do składania reklamacji, będącej podstawą do odzyskania środków pobranych od klientów w ramach opłat i prowizji. Proporcjonalna ich część musi zostać zwrócona konsumentom w przypadku wcześniejszej spłaty produktu finansowego. O zwrot części opłat za spłacony wcześniej kredyt konsumencki lub pożyczkę, można ubiegać się, jeśli zawarło się umowę po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim, tj. po 18 grudnia 2011 roku. Terminy przedawnienia roszczeń wynoszą 10 lat dla spłat dokonanych przed 9 lipca 2018 r., 6 lat – dla spłat dokonanych po tej dacie.

PAP

drukuj