By BriYYZ from Toronto, Canada - LOT Polish Airlines Boeing 787-8 SP-LRF (1), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41141821

R. Milczarski: Zgoda UOKiK na przejęcie LOT przez Polską Grupę Lotniczą to znakomita wiadomość

Zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie przez Polską Grupę Lotniczą spółek PLL LOT, LOT Aircraft Maintenance Services i LS Airport Services jest znakomitą wiadomością – ocenił dla PAP prezes PGL Rafał Milczarski, który jest jednocześnie szefem PLL LOT.

UOKiK wydał zgodę 16 sierpnia. W wyniku koncentracji Polskie Linie Lotnicze LOT, LOT Aircraft Maintenance Services i LS Airport Services staną się podmiotami kontrolowanymi przez Polską Grupę Lotniczą.

„Decyzja UOKiK jest znakomitą wiadomością, ponieważ stanowi zielone światło dla budowy skonsolidowanej grupy lotniczej. Teraz dokonamy wszystkich stosownych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. A następnie zintegrujemy PGL” – powiedział Rafał Milczarski.

Jak dodał, trwają prace nad strategią PGL i spółek, które wejdą w jej skład. Jej częścią będzie strategia PLL LOT, która jest obecnie aktualizowana, ponieważ przed czasem zostały zrealizowane założenia spółki na lata 2016-2020.

„Na potrzeby PGL wybraliśmy jednego doradcę zewnętrznego. Jesteśmy w przededniu przetargu na wybór dodatkowego doradcy. Zamierzamy też m.in. przeprowadzić realne postępowanie konkursowe na to, jakimi typami samolotów będzie się posługiwała PGL” – tłumaczy Rafał Milczarski.

W styczniu tego roku premier Mateusz Morawiecki powołał Polską Grupę Lotniczą, która jest spółką akcyjną z kapitałem 1,2 mld zł. Polska Grupa Lotnicza docelowo skupi najważniejsze spółki Skarbu Państwa z branży lotnictwa pasażerskiego. Docelowo w ramach PGL powstanie m.in. spółka leasingująca przewoźnikom samoloty.

LOT Aircraft Maintenance Services należy do grupy kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu, która zajmuje się obsługą techniczną statków powietrznych. LS Airport Services – spółka Skarbu Państwa – zajmuje się świadczeniem usług lotniskowych i obsługi naziemnej (tzw. handlingu).

Jak zapewnia szef PGL, podmioty, które wejdą do grupy mają zachować odrębność organizacyjną, ale będą realizowały jedną, wspólną strategię odpowiadającą potrzebom rynku lotniczego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponadto, każda ze spółek ma zachować swoją tożsamość, odrębność kapitałową i będzie prowadziła konkurencyjną działalność na rynku usług lotniczych.

Projekt Polskiej Grupy Lotniczej jest jednym z elementów strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

PAP/RIRM

drukuj