UKE sprawdzi działania InPost-u i PGP

Urząd Komunikacji Elektronicznej sprawdzi czy InPost i Polska Grupa Pocztowa usunęły nieprawidłowości wykryte w czasie kontroli urzędu. Chodzi o realizację kontraktu sądowego, wartego ponad pół miliarda złotych.

Z marcowego raportu urzędu wynika, że prywatni operatorzy nie nadzorowali odpowiednio przesyłek. Nie zapewniali też warunków do przestrzegania tajemnicy pocztowej.

Rekontrola nie podoba się PGP. Według operatora jest to zastanawiające, że kolejny raz jest sprawdzany. Z kolei InPost twierdzi, że wszelkie uchybienia usunięto.

Dawid Piekarz, rzecznik UKE podkreśla, że urząd chce sprawdzić czy jego zalecenia zostały wprowadzone w życie.

Główne zalecenia dotyczyły przede wszystkim tajemnicy korespondencji, doręczania jej, obracania nią przez osoby uprawnione. W związku z tym następnym etapem, który zamierzamy zrealizować jest tzw. rekontrola, czyli sprawdzenie w jakim stopniu zostały wprowadzone w życie zalecenia, które daliśmy operatorowi w czasie kontroli. To oczywiście jest proces jakby odrębny od procesu decyzji administracyjnej np. o nałożeniu kary, dlatego że celem tego typu zaleceń i ich następnej rekontroli jest usunięcie uchybień i żeby obsługa klientów odbywała się w sposób zgodny z prawem – powiedział Dawid Piekarz.

Na razie nie jest znany dokładny termin rekontroli. Obecna umowa na obsługę sądów wygasa z końcem roku.

RIRM

drukuj