Prezes UKE Magdalena Gaj (fot. M. Borawski)

Pismo poseł Anny Sobeckiej do prezes UKE

Fundacja Lux Veritatis – nadawca Telewizji Trwam realizuje szczytne cele, płaci podatki i nie może być traktowana jak piąte koło u wozu. Nie może tak Pani traktować milionów Polaków. Nie może tak Pani traktować milionów widzów TV Trwam.

 

                                                                    Toruń, dn. 11 grudnia 2013 r.

POSEŁ NA SEJM RP                                                     

ANNA ELŻBIETA SOBECKA

Prezes Urzędu Komunikacji
Elektronicznej
Sz. P. Magdalena Gaj
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa  

     Szanowna Pani Prezes!

W związku ze skandalicznymi wydarzeniami, do jakich dochodzi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, m.in. podczas rozprawy administracyjnej 10 grudnia 2013 r., zwracam się do Pani o natychmiastowe wyjaśnienie następujących kwestii:

– Dlaczego nie przyznała Pani Fundacji Lux Veritatis – nadawcy Telewizji Trwam statusu strony, tak by ta mogła być aktywnym uczestnikiem zorganizowanej w UKE rozprawy administracyjnej?

 – Dlaczego zabroniła Pani przedstawicielom Fundacji Lux Veritatis – nadawcy Telewizji Trwam, składania wniosków, wypowiadania opinii i wglądu w bardzo ważne dla sprawy dokumenty?

– Dlaczego nie wpuściła Pani na rozprawę reprezentującego Fundację Lux Veritatis – nadawcę Telewizji Trwam, członka Zarządu Fundacji o. Jana Króla CSsR? Zaznaczam, że
o. Jan Król CSsR na podstawie art. 10 k.p.a. miał prawo uczestniczyć w tym postępowaniu.

– Dlaczego zabroniła Pani wejścia na rozprawę przedstawicielom niektórych mediów? Przypomnę, że wejścia odmówiono dziennikarzom Telewizji Trwam, zezwolono natomiast na uczestnictwo w rozprawie dziennikarzom Telewizji Publicznej.

– Dlaczego uniemożliwia Pani zapoznanie się opinii publicznej z przebiegiem tej tak bardzo ważnej sprawy?

Szanowna Pani Prezes!

Na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod zakładką „Moje Prawa” widnieją następujące słowa:

(…) polska administracja powinna być przyjazna obywatelom, którzy płacą podatki na jej utrzymanie i mają prawo oczekiwania rzetelnego, terminowego i uprzejmego załatwiania ich spraw. Przyjazna przedsiębiorcom, którzy też płacą podatki i chcą być traktowani bezstronnie i sprawiedliwie przy rozdziale rozmaitych koncesji, zezwoleń itp. Przyjazna wreszcie organizacjom pozarządowym, które realizują swoje częstokroć bardzo szczytne cele statutowe i nie chcą by traktowane jak przysłowiowe piąte koło u wozu, gdy zwracają się o pomoc do państwowych urzędników”.

Szanowna Pani Prezes!

Fundacja Lux Veritatis – nadawca Telewizji Trwam realizuje szczytne cele, płaci podatki
i nie może być traktowana jak piąte koło u wozu. Nie może tak Pani traktować milionów Polaków. Nie może tak Pani traktować milionów widzów Telewizji Trwam.

Niestety jest odwrotnie. Wygląda na to, że postepowanie Pani i kierowanego przez Panią Urzędu wpisuje się w dyskryminacyjną kampanię wobec katolickich mediów. Najwyższy czas to zmienić!

Zwracam się, więc do Pani o niezwłoczne naprawienie wyrządzonych szkód, jak najszybsze umożliwienie Fundacji Lux Veritatis – nadawcy Telewizji Trwam nadawania na cyfrowym multipleksie oraz rzetelne wyjaśnienie poruszonych przeze mnie kwestii.

    Anna Sobecka

Poseł na Sejm RP,

Członek Sejmowej Komisji Kultury
i Środków Przekazu oraz Członek Sejmowej Komisji Administracji
i Cyfryzacji

Do wiadomości:

Sz. P. Rafał Trzaskowski – Minister Administracji i Cyfryzacji

Fundacja Lux Veritatis,

Telewizja Trwam,

Radio Maryja,

Nasz Dziennik,

Inne Media

                                                                                              

                       

drukuj