By Photo not attributed - Photo reproduction sold as a keepsake before 1990, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1386697

[TYLKO U NAS] Prof. W. Polak: Dualizm działania to najważniejszy rys postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki –  był zarówno męczennikiem Kościoła, jak i męczennikiem sprawy narodowej

Dualizm działania – z jednej strony motywy chrześcijańskie, służba Bogu i bliźnim, a z drugiej strony motywy patriotyczne – to najważniejszy rys postaci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Taka postawa pokazuje nam, że działanie dla dobra bliźniego, udzielanie się dla ogółu na arenie politycznej, samorządowej; walka o prawdę w środkach masowego przekazu – tak jak czyni to Radio Maryja czy TV Trwam – też są eksponowaniem chrześcijańskiej postawy. Patriotyzm jest rodzajem postawy chrześcijańskiej – zaznaczył prof. Wojciech Polak, historyk, zastępca przewodniczącego Kolegium IPN, podczas „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.

Bardzo często zarzuca się księżom, którzy angażują się w działalność patriotyczną czy społeczną, że służą pod znakiem orła zamiast pod znakiem krzyża. Prof. Wojciech Polak zwrócił uwagę, iż te dwie rzeczywistości łączą się ze sobą. Wskazał, że bł. ks. Jerzy Popiełuszko był zarówno „męczennikiem Kościoła, jak i męczennikiem sprawy narodowej”.

– Jego motywacje pracy były z jednej strony działaniami chrześcijańskimi, a z drugiej strony patriotycznymi. Ks. Jerzy Popiełuszko uważał, że miłość do bliźniego powinna objawiać się także w pracy nad wyzwoleniem bliźniego z węzłów zbrodniczego reżimu policyjnego, w którym wówczas Polska była pogrążona. Ks. Jerzy wskazywał, że skutecznym narzędziem walki o tę niepodległość, o prawa człowieka może być jedynie prawda. Prawda, którą głosił podczas Mszy św. za Ojczyznę; prawda, którą głosił podczas swoich kazań; którą głosił w swoich listach i dziełach. Dualizm działania – z jednej strony motywy chrześcijańskie, służba Bogu i bliźnim, a z drugiej strony motywy patriotyczne – to najważniejszy rys tej postaci, pokazujący nam, że działanie dla dobra bliźniego (…), udzielanie się dla ogółu na arenie politycznej, samorządowej; walka o prawdę w środkach masowego przekazu – tak jak czyni to Radio Maryja czy TV Trwam – też są eksponowaniem chrześcijańskiej postawy. Patriotyzm jest rodzajem postawy chrześcijańskiej. Patriotyzm także jest miłością do naszych rodaków – podkreślił historyk.

Ks. Jerzy Popiełuszko i pozostali kapłani „Solidarności” uważali, że podczas stanu wojennego powinni być razem z ludźmi.

– Nie mieli wątpliwości, że w sytuacjach krytycznych powinni być razem z robotnikami: podtrzymywać ich na duchu, nieść pociechę, ale także święte sakramenty. Dlatego w 1980 roku, gdy wybuchł strajk w hucie „Warszawa”, ks. Jerzy zgłosił się na ochotnika i po odprawieniu Mszy św. został razem z hutnikami (…). Jego plebania stała się miejscem, do którego przychodzili wszyscy uciśnieni, skrzywdzeni czy ci, którzy chcieli porozmawiać, przeciwstawiać się stanowi wojennemu, złu, które ogarniało wówczas całą Polskę (…). Miał mocne poczucie, że musi być blisko swoich owiec. Razem z tymi owcami trzeba było ponosić także ryzyko. Wiemy, że ks. Jerzy poniósł wielką ofiarę – ofiarę życia – mówił prof. Wojciech Polak.

19 października 1984 roku rozpoczęła się męczeńska droga bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W 37. rocznicę tego tragicznego wydarzenia studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu uczestniczyli w warszawskich uroczystościach przy grobie Niezłomnego Kapłana. Z kolei dziś udali się do Górska, by w miejscu jego porwania złożyć kwiaty i wspólnie modlić się za Ojczyznę.

Gość Radia Maryja przyznał jednak, że obecnie niestety mamy problem z wychowaniem młodzieży w duchu patriotycznym.

– Przez wiele lat nie doceniało się roli historii. Ks. Jerzy Popiełuszko dla młodego człowieka, który urodził się z 20 lat po jego śmierci, to już jest historia. Ta historia powinna być przekazywana w sposób atrakcyjny, żywy. Młodzież powinna żyć historią, ponieważ historia jest częścią naszej tożsamości narodowej. Bez mocnego czucia się Polaków nie można być dobrym patriotą. Musimy robić wszystko, żeby ten patriotyzm kształtować, żeby takie świetlane postaci z naszej historii jak ks. Jerzy Popiełuszko – żyły w świadomości ludzi, także młodych. Jest regres powszechnej wiedzy historycznej w społeczeństwie. Dawniej każdy wiedział, kto to był hetman Stanisław Żółkiewski czy hetman Jan Karol Chodkiewicz. Dzisiaj odnosi się wrażenie, że bohaterowie, których nazwiska były czymś naturalnym, są dziś zapominani – przyznał rozmówca „Aktualności dnia”.

Cała rozmowa z prof. Wojciechem Polakiem dostępna jest [tutaj].

radiomaryja.pl

drukuj