fot. Szymon Cieślar

[TYLKO U NAS] O. D. Paszyński CSsR: Musimy głosić Ewangelię swoim życiem

Musimy głosić Ewangelię swoim życiem. Kościół się rozrasta nie poprzez przeciąganie ludzi, ale poprzez ich przyciąganie pięknem swojego życia, radością z tego, że się żyje Ewangelią, z tego, że idzie się za Jezusem Chrystusem – podkreślił podczas uroczystości 28. rocznicy powstania Radia Maryja o. Dariusz Paszyński CSsR, wikariusz Prowincjała Warszawskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.

O. Dariusz Paszyński CSsR w swoim przemówieniu zaznaczył, że „wszyscy jesteśmy misjonarzami, a misjonarz musi cnót i cech posiadać wiele”.

– Przypomnę niektóre z nich. Misjonarz nigdy nie przestaje być uczniem. Codziennie udaje się do szkoły Jezusa Chrystusa, wpatruje się w Nauczyciela, słucha Jego słów, rozważa je w umyśle, zachowuje w sercu i wypełnia w swoim życiu, jak Maryja. Misjonarz nosi w swoim sercu głębokie przekonanie, że u wszystkich ludzi na świecie, ale też u narodów, istnieje głębokie oczekiwanie na poznanie prawdy o Bogu, o człowieku, o drogach, które prowadzą do wyzwolenia z grzechu i śmierci. (…) Kolejna rzecz, o której misjonarz ciągle musi pamiętać, to także przekonanie, że to, co może podarować, jest wielkim skarbem – powiedział duchowny.

Misjonarz ciągle pamięta o tym, że nie tyle słowem głosi Ewangelię, ale życiem przemienionym Bożą obecnością – akcentował redemptorysta.

– Musimy głosić Ewangelię swoim życiem. Kościół się rozrasta nie poprzez przeciąganie ludzi, ale poprzez ich przyciąganie pięknem swojego życia, radością z tego, że się żyje Ewangelią, z tego, że idzie się za Jezusem Chrystusem. Ostatnia cecha misjonarza to ta, że jest cierpliwy, potrafi czekać na owoce swojej pracy i swojej posługi. Pozwala, żeby Chrystus zadecydował, kiedy to ziarno, które wrzucił, wyrośnie i kiedy to ziarno, które wyrośnie, zaowocuje – wskazał.

O. Dariusz Paszyński podkreślił, że „Rodzina Radia Maryja to prawdziwi misjonarze Jezusa Chrystusa”.

– Chciałbym podziękować współbraciom i ojcu dyrektorowi za to, że poprzez to dzieło formuje się misjonarzy do głoszenia Chrystusa jako Pana i że to czyni wraz z Maryją. (…) Dziękuję wszystkim za wspaniałą, urodzinową uroczystość – powiedział wikariusz Prowincjała Warszawskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.

radiomaryja.pl

drukuj