fot. Tomasz Strąg

[TYLKO U NAS] M. Romanowski: Konwencja Stambulska zawiera głównie oczekiwania dotyczące kształtowania porządku prawnego przez państwa ratyfikujące

Konwencja Stambulska zawiera w warstwie normatywnej pewne wskazania, z którymi oczywiście się zgadzamy. Dotyczą one właśnie przeciwdziałania przemocy domowej i zwalczania tego typu przestępczości. Natomiast sama konwencja, jako taka, to zbiór deklaracji skierowanych do państw pewnych oczekiwań, jak te państwa będą kształtować swój porządek prawny – powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski w programie „Rozmowy niedokończone w TV Trwam.   

W przestrzeni publicznej można spotkać się z tezą, że wypowiedzenie tzw. Konwencji Stambulskiej mogłoby naruszyć prawa człowieka. Gość „Rozmów niedokończonych” wskazał, że tego typu twierdzenia są manipulacją.

– W przestrzeni publicznej często pojawiają się opinię, że wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej mogłoby w jakikolwiek sposób bezpośrednio dotknąć ofiary, osłabić ich pozycje prawną, to są rzeczywiście kłamstwa i manipulacje. Polska zlecone standardy wypełnia z naddatkiem. Mam na myśli ściganie przestępstw na tle seksualnym, pomoc osobom pokrzywdzonym (w 2018 roku powstał specjalny program wspierający te działania) – podkreślił w TV Trwam wiceminister Marcin Romanowski.

Polska świadczy ogromną pomoc ofiarom przemocy. Nie realizuje tego z racji tzw. konwencji stambulskiej, ale zapewnionych praw obywatelskich w konstytucji. Konwencja Stambulska w żaden sposób nie poprawia jakości tych działań.

– Polska realizuje wiele programów zapewniających i poprawiających bezpieczeństwo obywatelki. Możemy powiedzieć tu o zainicjowanym w 2018 roku programie, który ma za zadanie pomóc osobom pokrzywdzonym w przestępstwie. W każdym powiecie, ponad 350 punktów w całej Polsce, które świadczą tę pomoc prawną, psychologiczną, materialną, a nawet rehabilitacyjną. Te punkty oferują także domy i mieszkania przejścia dla ofiar przemocy – wymienił polityk.

Ministerstwo Sprawiedliwości w tym roku wprowadziło ustawę, która pozwala policji na natychmiastową izolację sprawcy przemocy. Prezydent Andrzej Duda podpisał tę ustawę w maju tego roku.

– To co najważniejsze, to nowe rozwiązanie, które wprowadziliśmy z inicjatywy pana ministra Zbigniewa Ziobry. Ustawa ta wprowadza nowe narzędzie dla policji w postaci natychmiastowej izolacji sprawcy od ofiary. To fundamentalne rozwiązanie. Sprawca w momencie interwencji będzie natychmiastowo „wyrzucony” z mieszkania. To zapewnia komfort pokrzywdzonym – poinformował wiceminister sprawiedliwości.

radiomaryja.pl

drukuj