fot. twitter.com/MagdaKorzekwa

[TYLKO U NAS] M. Korzekwa-Kaliszuk: Kolejne działania Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że realizuje ona politykę genderową, aborcyjną

Kolejne działania Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że realizuje ona politykę genderową, aborcyjną i taką, która nie jest nakierowana na ochronę godności i zdrowia człowieka. Takim bardzo wyrazistym przykładem jest forsowanie przez Światową Organizację Zdrowia aborcji, a także innych procedur – jak to określa Organizacja – „medycznych”, które sprzeciwiają się ludzkiemu życiu – powiedziała Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, prawnik i psycholog, w rozmowie z TV Trwam.

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk zwróciła uwagę, że w momencie powstania WHO nikt nie spodziewał się, że po 50 latach będzie ona forsować działania niemające nic wspólnego z ochroną zdrowia i życia.

– Światowa Organizacja Zdrowia została powołana przez Organizację Narodów Zjednoczonych w roku 1946 po to, żeby w sposób zorganizowany, zsynchronizowany chronić życie ludzi na całym świecie. Cele WHO zapisane w jej konstytucji są bardzo piękne i prawdopodobnie wówczas, gdy powoływano te organizację, nikt nie przypuszczał, że ponad pół wieku później organizacja ta będzie głównym narzędziem walki ideologicznej i walki, w której ceną jest ludzkie życie, a ta organizacja będzie stawała przeciwko niemu – powiedziała psycholog.

Kolejne działania Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że realizuje ona politykę genderową, aborcyjną i taką, która nie jest nakierowana na ochronę godności i zdrowia człowieka – wskazała rozmówczyni TV Trwam.

– Takim bardzo wyrazistym przykładem jest forsowanie przez Światową Organizację Zdrowia aborcji, a także innych procedur – jak to określa Organizacja – „medycznych”, które sprzeciwiają się ludzkiemu życiu. Niestety fakt, że WHO jest organizacją nadzorowaną przez polityków, w przypadku tej organizacji jest bardzo negatywne. Decyzje dotyczące zdrowia i życia ludzi podejmuje się w tej organizacji większością głosów, a nie w oparciu o fakty naukowe. To sprawia, że WHO stała się takim prostym i czytelnym narzędziem ideologów. Gdy chodzi o aborcję, wielokrotnie Światowa Organizacja Zdrowia forsowała wykonywanie aborcji na tych krajach, które jeszcze bardziej niż kraje zachodnie czy Stany Zjednoczone chronią życie człowieka – zwróciła uwagę Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.

Takim bardzo okrutnym przykładem działań WHO i ONZ jest wymuszanie aborcji na biednych krajach w zamian za pomoc humanitarną, żywnościową i wychodzenie tych krajów z biedy – zaznaczyła prawnik.

– Tego typu propozycje pojawiają się regularnie na forach Organizacji Narodów Zjednoczonych i WHO, która jest jedną z organizacji powołanych przez ONZ. W kwestii seksualizacji dzieci niestety Światowa Organizacja Zdrowia stanęła bardzo mocno po stronie lewicowej ideologii i tego przykładem są standardy Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące edukacji seksualnej, które zostały wydane przez europejskie biuro WHO. Standardy te nie pozostawiają cienia wątpliwości odnośnie tego, jakiej edukacji seksualnej WHO by chciało i że jest to edukacja seksualna, która w praktyce jest demoralizacją i deprawacją – podsumowała Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.

radiomaryja.pl

drukuj