fot. Monika Bilska

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr: Św. Jan Paweł II upomniał się o godność człowieka i prawo człowieka do wolności religijnej. Potwierdził to w dniu inauguracji pontyfikatu, kiedy wypowiedział słowa: „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”

Wielkie oczekiwania względem konklawe były w Polsce, która w bardzo konkretny sposób doświadczała tęsknoty za światem wolnym i przynależnością do niego. Wtedy dokonuje się wybór ks. kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, etyk, w programie „Rozmowy niedokończone” w Telewizji Trwam.

W 43. rocznicę wyboru Jana Pawła II na konklawe ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr poruszył temat oczekiwań związanych z wyborem nowego Biskupa Rzymu. W momencie wyboru ks. kard. Karola Wojtyły świat był podzielony na dwa wymiary – świat podzielony i tęskniący za wolnością.

– Rzeczywiście były oczekiwania w sferze świata. Świata, który był już zasadniczo po okresie zimnej wojny, ale podziały świata, wynikające z podziału przez żelazną kurtynę po II wojnie światowej, trwały i przejawiały się w nowych postaciach i formach świata neokolonializmu, więc wyzysku pewnych rejonów świata. Niemal bezpośredni poprzednik Papieża Polaka – św. Paweł VI, zwracał na te problemu szczególną uwagę. Mieliśmy wtedy do czynienia z destabilizacją świata w sferze politycznej. Oczekiwania na wybór Papieża wiązały się z tęsknotą za wolnością. Kraje dotknięte neokolonializmem, kraje tzw. drugiego świata wyrażały głęboką tęsknotę za wolnością. To była wartość niezwykle pożądana, oczekiwana – wskazał etyk.

– Wielkie oczekiwania były też w Polsce, która w bardzo konkretny sposób doświadczała tęsknoty za światem wolnym i przynależnością do niego. Wtedy dokonuje się wybór ks. kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową – dodał.

Gość programu zaznaczył, że Kościół mierzył się z wyzwaniami Soboru Watykańskiego II.

– Kościół w tym czasie zmagał się z wyzwaniami Soboru Watykańskiego II. Czas doby posoborowej objawiał się pewnymi perturbacjami, napięciami związanymi z realizacją Soboru Watykańskiego II. Z jednej strony mamy właśnie sytuację, w której narastają pewnie ruchy „progresywne”, idące bardzo daleko w odczytywanie postanowień soboru w sposób „niekoniecznie zgodny z jego autentycznym duchem”. Z drugiej strony mamy pewne ruchy tradycjonalistyczne. Są to perturbacje wewnątrz Kościoła. W Kościele latynoamerykańskim pojawia się teologia wyzwolenia, która jest propozycją połączenia walki i diagnozy marksistowskiej z Ewangelią. To tworzy niepokój – wskazał ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr.

Etyk wspomniał, że pierwszą pielgrzymką zagraniczną Jana Pawła II była podróż do Meksyku w 1979 roku.

– Meksyk był państwem konstytucyjnie ateistycznym, ale w rdzeniu głęboko religijny. Podróż Ojca Świętego do Meksyku była genialnym zabiegiem dyplomacji watykańskiej. (…) Jan Paweł II pragnął przybyć do Polski. Wiedział, że będzie to powrót do domu i nawiedzenie ojczyzny. Dyplomacja watykańska decyduje, że Papież powinien udać się do Meksyku. (…) Jan Paweł II upomniał się w tym świecie o wolność, upomniał się o godność człowieka i prawo człowieka do wolności religijnej. Potwierdził to w dniu inauguracji pontyfikatu, kiedy wypowiedział słowa: „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi” – akcentował gość programu [czytaj więcej].

Jan Paweł II podczas swojej 27-letniej posługi ogłosił 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich oraz 43 listów apostolskich. Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr podkreślił, że [pontyfikat Papieża Polaka] powinno się odczytywać w kategoriach kariologii.

– Cały pontyfikat Ojca Świętego można odczytywać w kategoriach kariologii, czyli w kategoriach pewnej teologii znaków czasu. Do interpretacji znaków czasu zachęcał nas Jezus Chrystus w Ewangelii, kiedy wypominał, że potrafimy odczytywać znaki, które zwiastują deszcz, a powinniśmy odczytywać znaki czasu w kategoriach głębszych, pewnych wydarzeń, które kieruje do nas Bóg, stawiające je jako wyzwanie – mówił etyk.

Ojciec Święty Jan Paweł II był człowiekiem niezwykle wrażliwym na kulturę.

– Jan Paweł II był człowiekiem kultury – był poetą, dramatopisarzem, był wrażliwy na kulturę. Kulturę pojmował, za św. Tomaszem, jako podstawowy sposób bytowania człowieka na ziemi, więc pojmował kulturę jako pewną cechę, która sprawia, że człowiek jeszcze bardziej staje się człowiekiem. Traktował kulturę jako pewnie czynnik tworzący człowieka. Postrzegał kulturę jako element kształtowania narodów i zachowania jego tożsamości – zwrócił  uwagę ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr.

W Sanktuarium Najświętszej Mari Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II 16 października rozpoczęły się [„Dni ze św. Janem Pawłem II”] . W tym roku będą im towarzyszyć słowa zaczerpnięte z nauczania bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego [czytaj więcej].

radiomaryja.pl

drukuj