Zapraszamy serdecznie na „Dni ze św. Janem Pawłem II”, które będą odbywać się w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Pawła II w Toruniu w dniach od 16 do 22 października.

Każdemu z tych dni towarzyszyć będzie hasło zaczerpnięte z Wielkiej Nowenny przed milenium chrztu Polski przygotowanej przez bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

16 października sobota

Obrona wiary: „Wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii,

Kościołowi i jego Pasterzom”

43. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły

na Stolicę Piotrową – dzień odpustu

Godz. 7.00 – Msza św. poranna

Godz. 12.00 – Msza św. w intencji profesorów i studentów – rozpoczęcie roku akademickiego 2021/22 w Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp Andrzeja Suskiego biskupa seniora Diecezji Toruńskiej

Godz. 18.00 – Msza św. w intencji trzeźwości z udziałem Domowego Kościoła pod przewodnictwem – ks. Dariusza Aniołkowskiego – moderatora Domowego Kościoła w Diecezji Toruńskiej z udziałem wspólnot Domowego Kościoła.

17 października niedziela

Życie w łasce uświęcającej: „Naród wierny łasce”;

Godz. 8.00 – Msza św. poranna.

Godz. 10.00 – Msza św.

Godz. 12.00 – Msza św.  dziękczynna za kapłanów i osoby konsekrowane, za ich ofiarną posługę Ludowi Bożemu  pod przewodnictwem O. Rektora dr Macieja Sadowskiego CSsR z udziałem wspólnoty alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie.

Godz. 18.00 – Msza św. w intencji mężczyzn z okazji Roku Świętego Józefa z udziałem Bractwa św. Józef pod przewodnictwem O. dr Wojciecha Zagrodzkiego CSsR proboszcza parafii św. Józefa w Toruniu z udziałem parafian. Uroczyste wprowadzenie relikwii św. Klemensa Hofbauera.

18 października poniedziałek

Obrona życia, zwłaszcza dzieci nienarodzonych:

„Życie jest światłością ludzi”

Godz. 7.00 – Msza św. poranna

Godz. 12.00 Msza św. w intencji Leśników oraz za śp. prof. Jana Szyszko pod przewodnictwem O. Jana Króla

Godz. 18.00 – Msza św. w intencji Służby Zdrowia: lekarzy, pielęgniarek,  ratowników medycznych oraz administracji, a także pracowników i wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża, Honorowych Dawców Krwi i rodzin które utraciły bliskich z powodu pandemii oraz bractwa św. Jakuba pod przewodnictwem ks. prof. Dariusza Zagórskiego – duszpasterza Służby Zdrowia w diecezji Toruńskiej.

19 października – wtorek

Wierność małżeńska: „Małżeństwo – sakrament wielki w Kościele”

Godz. 7.00 – Msza św. poranna

Godz. 12.00 – W Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych Msza św. w intencji Ojczyzny, poległych w jej obronie i pomordowanych w więzieniach, obozach i łagrach z udziałem Wojsk Obrony Terytorialnej  pod przewodnictwem ks. dr. Dariusza Żurańskiego proboszcza parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu z udziałem parafian

Godz. 18.00 – Msza św. w intencji Rodziny Radia Maryja i pracowników,  wolontariuszy Radia Maryja oraz dobrodziejów z udziałem Bractwa św. Jana Pawła II i  Margaretek  pod przewodnictwem O. Tadeusza Rydzyka CSsR, Dyrektora Radia Maryja.

20 października środa

Rodzina katolicka: „Rodzina Bogiem silna”

Godz. 7.00 – Msza św. poranna

Godz. 12.00 – Msza św. w intencji chorych z udziałem chorych, niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku, mieszkańców Domów Pomocy Społecznej i uczestników Ośrodków Dziennego Pobytu połączona z udzielaniem Sakramentu namaszczenia chorych pod przewodnictwem ks. Łukasza Skarżyńskiego – proboszcza parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Toruniu z udziałem parafian.

Godz. 18.00 – Msza św. w intencji małżonków z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich z udziałem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oraz wspólnoty Civitas Christiana oraz Kół Gospodyń Wiejskich  pod przewodnictwem ks. kan. Wojciecha Miszewskiego – proboszcza parafii św. Antoniego w Toruniu z udziałem parafian

21 października – czwartek

Młodzież: „Młodzież wierna Chrystusowi”

Godz. 7.00 – Msza św. poranna.

Godz. 12.00 – Msza św. akademicka pod przewodnictwem O. Rektora Zdzisława Klafki CSsR

Godz.18.00 – Msza św. w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych  z udziałem sióstr zakonnych pod przewodnictwem  ks. kan. prof. Tomasza Tułodzieckiego – duszpasterza  osób życia konsekrowanego w diecezji toruńskiej.

22 października – piątek – dzień odpustu

Miłość i sprawiedliwość społeczna:

„Abyście się społecznie miłowali”

Godz. 7.00 – Msza św. poranna.

Godz. 12.00 – Msza św. odpustowa pod przewodnictwem ks. prałata dr Sławomira Odera z udziałem  młodzieży i pedagogów ze Szkoły Podstawowej i z Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku. Zaprzysiężenie kandydatów do Bractwa św. Jana Pawła II.

Godz. 18.00 – Msza św. w int. Pokoju z udziałem Staży Miejskiej, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej pod przewodnictwem ks. prałata Wojciecha Niedźwieckiego proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu z udziałem parafian

Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II
ul. Droga Starotoruńska 1,
87-100 Toruń
tel. 693 168 247; e-mail: sanktuarium@radiomaryja.pl

drukuj