fot. https://twitter.com/EpiskopatNews

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz TChr: Św. Jan Paweł II był wielkim orędownikiem pokoju. Jego przesłanie brzmiało jednoznacznie: „Nigdy więcej wojny”

Papież urodził się w sytuacji, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Jest to bardzo trudny czas, ponieważ panowały doświadczenia I wojny światowej, doświadczenia zaborów, doświadczenia budowania polskiej niepodległości. Był to bardzo burzliwy czas i Papież stał się w okresie swojej młodości najpierw świadkiem systemu niemieckiego nazizmu, a później świadkiem wydarzeń związanych z komunizmem. Biografia św. Jana Pawła II naznaczona jest przemocą, aktami agresji, misterium zła. Papież potrafił powiedzieć: „Jest miara wyznaczona złu”. Potrafił pokazać, że zło nie jest absolutne – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, bioetyk, wykładowca akademicki, w programie „Rozmowy niedokończone” na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam.

Św. Jan Paweł II nazywany jest Papieżem pokoju i pojednania. Podczas swojego pontyfikatu podejmował wiele inicjatyw na rzecz jednania skłóconych narodów oraz szerzenia pokoju na całym świecie.

– Wciąż musimy odkrywać przemożne wstawiennictwo św. Jana Pawła II, które wynika z jego osobistego doświadczenia życia, jego osobistej świętości. Nie pozwólmy sobie odebrać tej prawdy, która jest nam pomocna. Nie jest ona ważna dla św. Jana Pawła II. On był święty już za swojego życia, ale prawda o świętości jest ważna dla nas. Jest rzeczą ogromnie istotną, żebyśmy wędrowali wspomnieniem do jego biografii, odkrywając szczególne momenty. Zauważmy, że Papież był na Ukrainie, dwukrotnie pielgrzymował na Bałkany, duchowo pielgrzymował do Sarajewa. Trzeba wspomnieć o misji jednania narodu izraelskiego z narodem palestyńskim, działaniach na rzecz pokoju w Iraku – zaznaczył gość Radia Maryja i Telewizji Trwam.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr zwrócił uwagę, że biografia św. Jana Pawła II naznaczona jest przemocą, aktami agresji ze względu na doświadczenia niemieckiego nazizmu, a później komunizmu.

– Papież urodził się w sytuacji, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Jest to bardzo trudny czas, ponieważ panowały doświadczenia I wojny światowej, doświadczenia zaborów, doświadczenia budowania polskiej niepodległości. Był to bardzo burzliwy czas i Papież stał się w okresie swojej młodości najpierw świadkiem systemu niemieckiego nazizmu, a później świadkiem wydarzeń związanych z komunizmem. Biografia św. Jana Pawła II naznaczona jest przemocą, aktami agresji, misterium zła. Papież potrafił powiedzieć: „Jest miara wyznaczona złu”. Potrafił pokazać, że zło nie jest absolutne – akcentował bioetyk.

Gość Radia Maryja i Telewizji Trwam podkreślił, że św. Jan Paweł II stanowczo nawoływał do pokoju, ponieważ jego przesłania wyrastały z osobistego doświadczenia i kumulowanego doświadczenia narodu polskiego.

– Św. Jan Paweł II był wielkim orędownikiem pokoju. Jego przesłania płynące z Polski z 1977 roku, z pobytu w obozie Auschwitz, na etapach jego posługiwania brzmiały jednoznacznie: „Nigdy więcej wojny”. To było przesłanie wyrastające z jego osobistego doświadczenia, jednocześnie z kumulowanego doświadczenia narodu polskiego. (…) Papież bardzo stanowczo optował za pokojem. Trzeba od razu powiedzieć, że jego postawy nie można potraktować na równi z pacyfizmem. Papież nie był pacyfistą. Papież, nawołując do pokoju, wiedział, że są sytuacje, w których trzeba przeciwstawiać się złu, występując w walce zbrojnej, dlatego z tak wielkim szacunkiem odnosił się do polskich bohaterów narodowych – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr.

– Papież podkreślał, że modlitwa, postawa i przekonanie, że wartość duchowe, wartości moralne są w stanie zbudować trwały i skuteczny pokój ponad intrygami i knowaniami politycznymi. Przekonywał o tym podczas pielgrzymki na Ukrainę w 2001 roku, czyli 10 lat po uzyskaniu suwerenności przez Ukrainę – podsumował gość Radia Maryja i TV Trwam.

radiomaryja.pl

drukuj