[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz o nakazie usunięcia szopki bożonarodzeniowej we Francji: W miejsce postchrześcijańskiej pustki wkroczy zapalna mieszanka ateizmu z islamem

W miejscu usunięcia wartości chrześcijańskich – muszą pojawić się pseudowartości. W tym wypadku jest to ateizm zmieszany z islamem. To jest mieszanka autentycznie zapalna, nawet bardziej zapalna niż ta, która przelewa się teraz przez ulice Paryża powodując popłoch i wywołując wrażenie zagłady – podkreślił ks. prof. Paweł Bortkiewicz w rozmowie z portalem Radia Maryja. Etyk odniósł się w ten sposób do nakazu francuskiego sądu usunięcia szopki bożonarodzeniowej z budynku merostwa.

Sąd administracyjny departamentu Herault we Francji wydał decyzję, w której wzywa władze miasta Beziers do usunięcia bożonarodzeniowej szopki w ciągu 48 godz. W razie niezastosowania się do wyroku władze miasta będą musiały zapłacić karę w wysokości 2 tys. euro za każdy dzień zwłoki. Ks. prof. Paweł Bortkiewicz zaznaczył, że ta decyzja sądu wpisuje się w proces nie tylko postępującej laicyzacji Francji i kultury europejskiej, ale przede wszystkim w proces dewastacji kultury zachodniej.

– Szopka bożonarodzeniowa jest oczywiście z jednej strony wyrazem wiary chrześcijańskiej, wyrazem prawdy o adoracji Boga, który stał się dla nas Człowiekiem, ale stanowi też     element naszej kultury (…). Działanie sądu jest kolejnym takim postępowaniem podejmowanym we Francji. Warto przypomnieć o usunięciu znaku krzyża nawet z tablic drogowych, które pokazują kościoły czy katedry jako obiekty kulturowo historyczne, zabytki. Warto wspomnieć o słynnej batalii o pomnik Jana Pawła II umieszczony w jednym z miast na północy Francji. Chodziło o usunięcie monumentu z tej racji, że znajdowała się na nim postać Papieża z krzyżem. To krzyż był właśnie przedmiotem sporu – tłumaczył rozmówca Radia Maryja.

Etyk wskazał, iż decyzja francuskiego sądu pokazuje proces „straszliwej degradacji kultury europejskiej”. Dodał przy tym, że „przyroda nie znosi pustki”, a więc w miejscu, z którego dokonuje się usunięcia wartości chrześcijańskich – muszą pojawić się jakieś pseudowartości.

– W tym wypadku takimi pseudowartościami jest ateizm zmieszany z islamem. To jest mieszanka piorunująca. To jest mieszanka autentycznie zapalna, nawet bardziej zapalna niż ta mieszanka, która przelewa się teraz przez ulice Paryża powodując popłoch i wywołując wrażenie zagłady. To jest mieszanka o wiele bardziej niebezpieczna. Z wielką troską i z wielkim niepokojem należy patrzeć na takie decyzje polityczne, które mają charakter niszczenia naszej tożsamości, naszej kultury, które są wyrazem walki z chrześcijaństwem i Kościołem, ale które jednocześnie w to miejsce wprowadzają wiarę w ateizm i wiarę islamską. Wszystko, co obserwujemy we Francji pokazuje takie właśnie uzupełnianie pustki postchrześcijańskiej rzeczywistością wrogą człowiekowi, wrogą naszej cywilizacji – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Monika Bilska/RIRM/PAP

drukuj