fot. Tomasz Strąg

[TYLKO U NAS] Ks. bp Ignacy Dec: Polska nie byłaby taka, jaka jest, gdyby nie było Radia Maryja

Mamy świadomość, jesteśmy przekonani, że Polska nie byłaby dzisiaj taka, jaka jest, gdyby nie było Radia Maryja, Telewizji Trwam i pozostałych dzieł toruńskich, stworzonych przez Ojców Redemptorystów. Media te dzięki służbie prawdzie, dzięki finansowej i ideowej niezależności, pozyskują sobie coraz więcej, słuchaczy, telewidzów,  przyjaciół i sympatyków – powiedział ks. bp Ignacy Dec w czasie Mszy św. z okazji XI  Dziękczynienia w  Rodzinie.

5 września b.r. z okazji XI Dziękczynienia w Rodzinie, w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II  homilię wygłosił ks. bp Ignacy Dec.

Biskup senior diecezji świdnickiej nawiązał do bieżących wydarzeń oraz znaczenia słowa „rodzina”.

– Proponuję, abyśmy naszą uwagę skupili nie tylko na rodzinie naturalnej, biologicznej, ale także na wspólnotach ludzkich, którym z pewnością słusznie, przypisujemy miano rodziny. Spośród tych wspólnot spojrzymy na dwie: na Kościół jako rodzinę i oczywiście na Rodzinę Radia Maryja – poinformował ks. bp Ignacy Dec.

Duchowny porównał treść Pierwszego listu św. Pawła apostoła do Koryntian do obecnej sytuacji chrześcijan na świecie i w Polsce.

– „Staliśmy się jakby śmieciem tego świata… ” (1 Kor 4,9. 11-13).  Czyż te słowa nie opisują bolesnych, dramatycznych doświadczeń chrześcijan na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej, w Chinach, czy w innych krajach islamskich. Czyż nie świadczą o tym ostatnie napisy w szczecińskim parku, które przytoczył w ostatnią środę „Nasz Dziennik”: „Księża są jak stonka, tępmy ich”; „Biskup największym trofeum łowieckim” – przytoczył biskup senior diecezji świdnickiej.

Kapłan zwrócił uwagę na negatywny wpływ środowisk LGBT, jaki wywiera na społeczeństwo. Ofensywne działanie przedstawicieli tego środowiska niszczy dotychczasowe wartości i „przekracza normy zwyklej ludzkiej przyzwoitości”.

– Aktualnie najpoważniejszym zagrożeniem ludzkości nie są choroby zakaźne ani głód, ani nawet katastrofy ekologiczne, ale właśnie ideologia gender, która jest nową odmianą marksizmu, szczególnie filozofii Fryderyka Engelsa, która uderza w małżeństwo i rodzinę, sprowadzając ludzi do  poziomu zwyrodniałych istot, niezdolnych do przekazywania dalej życia – podkreślił duchowny.

Biskup senior przypomniał o tym, że jako chrześcijanie nie możemy odpowiadać na zło złem, lecz dobrem wpatrując się w postawę Chrystusa.

– Św. Paweł podaje nam też sposób reagowania  na takie szatańskie działania: „Błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują; dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają” (1 Kor 4,12b-13a) – przypomniał kapłan.

W dalszej części homilii ks. Biskup odniósł się do wydarzeń historycznych, które miały wpływ na obecną sytuację w Polsce oraz wizerunek tradycyjnej rodziny. Nawiązał do dwóch transformacji. Pierwsza polityczno-społeczna, która wprowadziła nowe zjawiska tj. praca zawodowa kobiet, nagminne oddawanie dzieci do żłobków i przedszkoli, a także totalna zależność ekonomiczna od pracodawcy państwowego.

– Społeczeństwo w jakimś stopniu tolerowało te procesy, wobec których było bezsilne. Przyjęło natomiast postawę obronną w dziedzinie religii i kultury – wyjaśnił ks. bp Ignacy Dec.

Druga transformacja ustrojowa miała związek z wyborem Papieża Polaka oraz stworzeniem „Solidarności”. Hierarcha kościelny zaznaczył, że „program zmian zaproponowany w postulatach „Solidarności” miał charakter wyraźnie religijno-patriotyczny”. Jednak z czasem niektórzy politycy zapomnieli o istotnych wartościach i zaczęli bogacić się kosztem Polaków i ich rodzin.

Wpływ na kształtowanie rodziny ma również przynależność Polski do Unii Europejskiej, która otworzyła polską społeczność na kulturę Zachodu. Zjawisko to doprowadziło do porzucenia wartości i zachwiania tożsamości religijno-kulturowej Polaków.

– Płynące z Zachodu idee liberalnego humanizmu i moralnego permisywizmu i relatywizmu dosięgają dziś rodzinę polską, w której osłabiły się nieco mechanizmy oporu i selekcji, jakie ją znamionowały wobec systemu totalitarnego – powiedział duchowny.

Efektem tego zachwiania jest rozpowszechniana ideologia gender. Środowiska LGBT atakują dziś wartości, które wypływają z prawa naturalnego. Narzucają m.in. legalizację związków homoseksualnych, co sprzeciwia się temu prawu. Biskup Ignacy Dec wyjaśnił, że środowiska LGBT  „nigdy nie znajdą aprobaty ze strony Kościoła, który stoi na straży prawdy objawionej i porządku ustanowionego przez  Boga”

Kapłan zwrócił uwagę na ogromne znaczenie Radia Maryja w procesie kształtowania polskiej rodziny, która oparta jest na wartościach katolickich i narodowych.

– Mamy świadomość, jesteśmy przekonani, że Polska nie byłaby dzisiaj taka, jaka jest, gdyby nie było Radia Maryja, Telewizji Trwam i pozostałych dzieł toruńskich, stworzonych przez Ojców Redemptorystów. Media te dzięki służbie prawdzie, dzięki finansowej i ideowej niezależności, pozyskują sobie coraz więcej, słuchaczy, telewidzów,  przyjaciół i sympatyków – ocenił ks. Biskup.

Na zakończenie homilii ks. bp Ignacy Dec podkreślił, że Polska poprzez postawę wielkich Polaków przekazała Europie ważne wartości potrzebne do zakładania trwałych i silnych rodzin.

– Prośmy, abyśmy słowem i przykładem życia obronili Europę przed różnymi bożkami, by Polska, Europa i świat były posłuszne prawdziwemu Bogu, objawionemu nam przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.  Amen  – zakończył biskup senior diecezji świdnickiej.

radiomaryja.pl

drukuj