fot. twitter.com/PolskiSenat

Trzy senackie komisje będą dziś kontynuować prace nad projektem zmian w tzw. ustawie antyprzemocowej

Trzy senackie komisje będą dziś kontynuować prace nad projektem zmian w tzw. ustawie antyprzemocowej. Przewiduje on m.in. skrócenie 6-miesięcznego okresu wejścia ustawy w życie i doprecyzowanie przepisów o zakazie zbliżania się sprawcy przemocy do ofiary.

Senacki projekt nowelizuje uchwaloną 30 kwietnia br. ustawę, przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości, która wdraża szybkie postępowanie w sprawach o stosowanie przemocy domowej. Chodzi o zobowiązanie agresora do opuszczenia mieszkania zajmowanego wspólnie z ofiarą i zakazie zbliżania się do niego.

Senator PiS Jerzy Czerwiński wskazał, że przepisy wymagają poprawek.

– W przypadku, kiedy nakaz opuszczenia domu będzie wydawany w formie środka zastępczego, na środek zastępczy w ustawie, która już została uchwalona, można było wydać zażalenie i sąd miał okres trzech dni na rozpatrzenie zażalenia. W tej chwili proponujemy, żeby wynosił on 48 godzin, podobnie jak przy stosowaniu drastycznych środków zabezpieczających – tymczasowego aresztowania – żeby był on krótszy – poinformował Jerzy Czerwiński.  

Projekt nowelizacji zakłada też m.in., że osoby podejrzane o stosowanie przemocy nie będą mogły być obecne przy przesłuchaniu ofiary.

Ponadto sprawca przemocy będzie mógł zabrać należące do niego przedmioty, nie tylko z mieszkania, ale także z bezpośredniego otoczenia.

Prace senackich komisji – ustawodawczej, praw człowieka, praworządności i petycji oraz rodziny, polityki senioralnej i społecznej – nad tym projektem rozpoczęły 17 czerwca.

RIRM

drukuj