fot. flickr.com

Trybunał UE usunie Hamas z listy organizacji terrorystycznych?

Ze względu na błędy proceduralne palestyński Hamas powinien zostać wykreślony z unijnej listy organizacji terrorystycznych – wskazuje rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Na listę organizacji terrorystycznych Hamas wpisano w 2003 roku. Po latach Sąd Najwyższy Unii Europejskiej uznał jednak, że w sprawie popełniono liczne błędy proceduralne.

Decyzja nie była bowiem efektem dokładnej analizy, ale wniosków wyciągniętych na podstawie doniesień medialnych i internetu. Przesłanki, które zdecydowały o wpisaniu Hamasu na listę, nie były wystarczające – mówi rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Eleanor Sharpston.

– Aby uzasadnić decyzję o utrzymaniu (tych ugrupowań) na liście, Rada UE nie może opierać się na faktach i dowodach opisywanych w artykułach prasowych i informacjach z internetu, zamiast na decyzjach kompetentnych władz – podkreślił Eleanor Sharpston, rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ostateczną decyzję w sprawie wpisania Hamasu na listę organizacji terrorystycznych, podejmie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jednak opinia rzecznik generalnej nie jest w tej kwestii wiążąca, niemal za każdym razem pokrywa się z decyzją sędziów.

Przypomnijmy, że apelację od wyroku Sądu Najwyższego zgłosiła Rada Unii. Odwołanie uniemożliwiło wykonanie wyroku.


TV Trwam News/RIRM

drukuj