fot. sxc.hu

Sytuacja bezrobotnych nadal trudna

Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 13,9 proc. wobec 14,0 proc. w styczniu – poinformował Główny Urząd Statystyczny. 

Problem bezrobocia jest w Polsce palący. Prawie 2,5 mln osób wyjechało z kraju w poszukiwaniu pracy. Istnieje również problem bezrobocia ukrytego w rolnictwie, które przekracza milion osób. W sumie według niektórych ekspertów bez zatrudnienia może być nawet 6 mln osób.

Dr Marian Szołucha, ekonomista podkreśla, że ruch na poziomie jednej dziesiątej punktu procentowego nie zmienia sytuacji na rynku pracy. Ekonomista spodziewa się, że w najbliższych miesiącach spadnie jeszcze o klika dziesiątych punktu procentowego, ponieważ ruszą prace sezonowe. Za taką sytuację – jak mówi – odpowiedzialna jest błędna polityka makroekonomiczna państwa.

 – Wynika to z dwóch rzeczy, po pierwsze z braku aktywności rządzących w sektorach strategicznych, choćby na polu polityki energetycznej, czego doświadczamy obserwując wydarzenia na Wschodzie, a z drugiej strony z nadmiernej aktywności państwa w realnej gospodarce, głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Przepisy zmieniają się zbyt często, jest ich zbyt wiele, więc gospodarka jest przeregulowana. Po trzecie, od co najmniej kilkunastu lat obserwujemy nadmierny fiskalizm, który dusi i tak już słabą koniunkturę – zwrócił uwagę dr Marian Szołucha.

Najwyższe bezrobocie utrzymywało się nadal w Województwie Warmińsko-Mazurskim ponad – 22 proc, a najniższe – w Wielkopolskim – 10 proc.

RIRM

drukuj