fot. https://twitter.com/PolskiSenat

Święto Straży Marszałkowskiej

Na dziedzińcu Sejmu odbyły się obchody Święta Straży Marszałkowskiej. W uroczystości udział wzięli marszałkowie i wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, a także kierownictwo kancelarii obu izb.

Święto Straży Marszałkowskiej jest obchodzone 20 maja na mocy ustawy uchwalonej w 2018 roku. Straż Marszałkowska jest umundurowaną i uzbrojoną formacją wykonującą obowiązki w zakresie ochrony Sejmu i Senatu. Do jej zadań należy m.in. ochrona terenów, obiektów i urządzeń będących w zarządach kancelarii Sejmu i kancelarii Senatu.

W ramach obchodów odbył się uroczysty apel. Wręczono także awanse. Marszałek Sejmu, Elżbieta Witek, podkreśliła, że funkcjonariusze są wizytówką polskiego parlamentu.

– Mogę Wam powiedzieć, że jestem z Was naprawdę bardzo dumna. Jesteście dzisiaj symbolem tych, którzy łączą dawne wieki z czasami dzisiejszymi, ponieważ Wasza formacja sięga drugiej połowy XVI wieku. Zmieniły się czasy, ale zadania stawiane Wam niekoniecznie. Jesteście funkcjonariuszami bardzo wyjątkowej formacji, do której nie tak łatwo jest się dostać. Waszym podstawowym zadaniem jest ochrona obiektów należących do polskiego parlamentu, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony wszystkim, którzy przebywają w polskim parlamencie – powiedziała Elżbieta Witek

W obchodach uczestniczyły rodziny strażników. W Straży Marszałkowskiej pełni służbę 208 funkcjonariuszy.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj