Ustawa o Radzie Mediów Narodowych w Senacie

Senat zajmuję się dziś ustawą o Radzie Mediów Narodowych. Przewiduje ona, że Rada będzie powoływać zarządy i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej.

Ustawa znosi, zatem podległość władz TVP i PR wobec ministra skarbu, co wprowadziła tzw. mała nowela medialna z grudnia 2015 r., która miała stracić moc 30 czerwca.

RMN ma liczyć pięciu członków, których kadencja trwać będzie 6 lat. Trzech członków ma powoływać Sejm, a dwóch – prezydent. Kandydatów na członków Rady powoływanych przez prezydenta przedstawiać mają kluby opozycyjne.

Senator PiS-u Jan Mara Jackowski, podkreślał w trakcie dyskusji że przepisy które obowiązywały w ostatnich latach, pozwalały na upolitycznienie mediów w majestacie prawa.

Ukształtowała się taka praktyka, że obóz rządzący miał praktycznie wpływ na pełną obsadę KRRiT. Funkcjonowała zasada domina: KRRiT mianowała członków rad nadzorczych spółek medialnych. Rady nadzorcze kreowały z kolei zarządy mediów publicznych, a zarządy już bezpośrednio zarządzały spółkami, czyli decydowały o szefach, o strukturach, o programach, o wewnętrznych strukturach i zajmowały się bieżącym zarządem w spółkach – mówił senator Jan Mara Jackowski.

Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu zarekomendowała dziś Izbie przyjęcie ustawy, która powołuje Radę Mediów Narodowych bez poprawek.

RIRM

drukuj