fot. PAP/Marcin Obara

Sejm. Debata nad projektem ws. Rady Mediów Narodowych

Politycy debatowali dziś w nocy o projekcie ustawy o Radzie Mediów Narodowych, który popiera Prawo i Sprawiedliwość.

Kluby Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyły wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. O ich losie posłowie zadecydują dziś, w przedpołudniowym bloku głosowań.

Jak podkreślała poseł Barbara Bubula z PiS-u, ustawa ta stanowi konieczny krok w powierzeniu mediom misji narodowej. Mają one nie tylko pozyskiwać i rozpowszechniać rzetelne informacje czy kultywować tradycje narodowe oraz wartości patriotyczne i humanistyczne. Będę spełniać również inne zadania.

Przyczynianie się do zaspokajania duchowych potrzeb słuchaczy i widzów, rozbudzanie i zaspokajanie ich wszechstronnych zainteresowań, upowszechnianie dorobku polskiej i światowej nauki i twórczości artystycznej, a także popularyzowanie różnych form aktywności obywatelskiej, ułatwianie dostępu do obiektywnej informacji oraz tworzenie warunków pluralistycznej debaty o sprawach publicznych – wyliczała poseł Barbara Bubula.

Projekt ustawy o Radzie Mediów Narodowych znosi podległość władz TVP i Polskiego Radia wobec ministra skarbu, co wprowadziła tzw. mała nowela medialna z grudnia 2015 r., która ma przestać obowiązywać 30 czerwca.

Poseł Elżbieta Kruk zaznaczała, że Rada ma liczyć 5 członków: 3 powoływanych przez Sejm i 2 przez prezydenta.

– Utworzenie Rady Mediów Narodowych, jako kadencyjnego w pełni niezależnego od władzy wykonawczej i politycznie pluralistycznego gremium, które będzie dokonywać czynności prawnych dotyczących ustroju i składu osobowego organu jednostek publicznej radiofonii i telewizji mając na względzie rzetelne wypełnianie przez nie ich ustawowych zadań oraz ochronę ich samodzielności redakcyjnej i niezależność od władzy wykonawczej pod względem treści i formy przekazów – powiedziała Elżbieta Kruk.

Reforma ma doprowadzić do dobrego zarządzania i finansowania mediów publicznych – wskazywała poseł Barbara Bubula.

– Klub PiS jest zdeterminowany także doprowadzić po raz pierwszy po 1989 r. do właściwego, wysokiego finansowania mediów narodowych ze środków publicznych, tak by opisana w ustawie misja była należycie finansowana, bez presji komercyjnej i konieczności rywalizacji o widzów z mediami prywatnymi przy pomocy niskiej, jakości produkcji telewizyjnej – zaznaczyła Barbara Babula.

Poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska krytykowała projekt o Radzie Mediów Narodowych.

– Jak rozumiem nic się nie zmieniło i w dalszym ciągu czynni politycy mogą być członkami tej Rady – to jest piękna ustawa dla koleżanek i kolegów posłów. No i łaskawie pan prezydent ma powołać przedstawicieli dwóch klubów opozycji – mówiła poseł PO Iwona Śledzińska-Katarasińska.

Klub Kukiz’15 krytykował natomiast nocny tryb prac nad projektem.

– Dobrego prawa nie pisze się na kolanie i nie uchwala nocą. Tylko tyle mam do powiedzenia. Pięć minut to jest zdecydowanie za dużo – skwitował Piotr Marzec.

 

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj