Św. Jan Paweł II wspierał Radio Maryja

Jan Paweł II spotkał się w Watykanie z Rodziną Radia Maryja 23 marca 1994 roku. Papież Polak zwrócił wówczas uwagę na znaczenie toruńskiej rozgłośni dla Nowej Ewangelizacji oraz Kościoła i Polski.

Jan Paweł II wskazywał na różnorodność treści, które emitowane są w Radiu Maryja.

– Pragnę podkreślić przede wszystkim bogactwo tego programu, który wychodzi naprzeciw podstawowym potrzebom człowieka, uwzględniając przede wszystkim potrzeby religijne. Program ten jest wszechstronny. Obejmuje modlitwę, katechezę, informację, muzykę religijną, a także kontakty telefoniczne ze słuchaczami – akcentował Papież.

Ojciec Święty zaznaczył, że toruńska rozgłośnia wnosi cenny wkład w dzieło Nowej Ewangelizacji.

– Już dzisiaj można to powiedzieć, że cenny wkład Radia Maryja w dzieło Nowej Ewangelizacji buduje rodzinę Bogiem silną, wychowuje społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie do cywilizacji miłości. Radio Maryja wskrzesza tradycję Godzinek, tej tradycyjnej formy kultu Matki Bożej, jej niepokalanego poczęcia. Wieczorem zaś gromadzi rodziców i dzieci na wspólnej modlitwie różańcowej i Apelu Jasnogórskim – powiedział Jan  Paweł II.

Działalność Radia Maryja jest służbą Kościołowi w Polsce – podkreślał Jan Paweł II.

– Wasza działalność to przede wszystkim służba Kościołowi w Polsce. Głoście zdrową naukę w ścisłej jedności i współpracy z biskupami, którym został powierzony urząd pasterski – apelował Ojciec Święty.

Papież złożył również życzenia pracownikom toruńskiej rozgłośni.

– Niech wasze radio służy prawdziwej informacji, przepojonej miłością i opartej na sprawiedliwości. Niech przyczynia się do kształtowania ludzkich sumień w duchu nauki Chrystusa. Was wszystkich, wasze apostolstwo oddaję w opiekę Najświętszej Maryi Panny, którą czcimy jako Gwiazdę Ewangelizacji – powiedział Jan Paweł II.

RIRM

drukuj