Wystawa „Pielgrzym Tysiąclecia”

Ponad 300 zdjęć ilustrujących cały pontyfikat Jana Pawła II będzie można oglądać w Łodzi na wystawie „Pielgrzym Tysiąclecia”. Fotografie pochodzą ze zbiorów watykańskiego dziennika „L’Osservatore Romano”.

Termin rozpoczęcia wystawy nie jest przypadkowy. Zbiega się z 35. rocznicą wyboru Karola Wojtyły na Papieża oraz 10. rocznicą nadania Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Łodzi.

Ekspozycja podzielona została na dwadzieścia jeden działów, z których pierwszy obejmuje fotografie wykonane tuż po wyborze Karola Wojtyły na papieża. Kolejne poświęcone są m.in. pielgrzymkom, jakie Jan Paweł II odbywał po całym świecie w trakcie swojego pontyfikatu. Szczególnie eksponowanym działem jest cykl poświęcony pielgrzymkom papieża do Polski.

– Wystawa zostanie otwarta w łódzkim klubie Wytwórnia – miejscu dla łodzian szczególnym. Tam kiedyś funkcjonowała Wytwórnia Filmów Fabularnych. Ekspozycja jest unikatowa – jest to największa wystawa na świecie, która obejmuje cały pontyfikat Jana Pawła II. Jej unikatowość polega na tym, że zdjęcia były wybierane przez samego Papieża. Papież wybrał do tych zdjęć również fragmenty homilii, które są prezentowane podczas wystawy. Ekspozycja obejmuje 21 działów całego pontyfikatu – powiedział Robert Karwowski, współorganizator wystawy.

Będzie można zobaczyć też zdjęcia m.in. ze spotkań z wiernymi i wyznawcami innych religii, spotkań z dziećmi i młodzieżą, przedstawiające Jana Pawła II pośród tłumów, razem z Matką Teresą wśród cierpiących w Kalkucie, razem z ofiarami wojny w Sarajewie, modlącego się przy Ścianie Płaczu w Jerozolimie. Na wystawie znajdują się także fotografie wędrówek papieża po górach, czy też „utrwalone chwile refleksji i zadumy w samotności”. Dwa ostatnie działy pokazują zdjęcia z pogrzebu papieża oraz fotografie pokazujące pogrążony w smutku i zadumie świat po jego śmierci.

W czasie trwania wystawy odbędzie się również konkurs plastyczny „Jan Paweł II – papież wszystkich ludzi” skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Ekspozycja potrwa do 20 stycznia 2014 roku.

– Chcemy umożliwić wszystkim zainteresowanym możliwość zwiedzania tej wystawy. Jest bardzo duże zainteresowanie ze szkół dla których zostanie zorganizowany konkurs plastyczny „Jan Paweł II – papież wszystkich ludzi” – dodał Robert Karwowski.

PAP/RIRM

drukuj