[TYLKO U NAS] Ks. prof. J. Machniak: Uderzenie w ks. kard. S. Dziwisza ma być przygotowaniem do ostatecznej rozprawy ze św. Janem Pawłem II

Uderzenie w ks. kard. Stanisława Dziwisza ma być przygotowaniem do ostatecznej rozprawy ze św. Janem Pawłem II. Próby odkanonizowania Jana Pawła II przybierają na sile, ale też szybko wypalają się jak każde kłamstwo, które wysuwano wobec Pana Jezusa przed Kajfaszem i Annaszem – powiedział ks. prof. Jan Machniak w felietonie z cyklu „Myśląc Ojczyzna” w Radiu Maryja.

Ks. prof. Jan Machniak zwrócił uwagę na ostatnie niepokoje społeczne w Polsce.

– Przecieramy ze zdumieniem oczy, kiedy do naszych domów, do naszych mieszkań docierają obrazy z Warszawy, Poznania, Krakowa przedstawiające młodych ludzi, wykrzykujących wulgarne słowa przeciw politykom rządzącym w Polsce, Trybunałowi Konstytucyjnemu, Kościołowi, papieżowi Janowi Pawłowi II i biskupom – wskazał felietonista.

Profanacje kościołów i pomników Ojca Świętego Jana Pawła II uświadamiają nam, że nie chodzi tylko o Trybunał Konstytucyjny i ostatnie orzeczenie, które jest oczywiste, bo mówi o tym, że nie należy zabijać dzieci niepełnosprawnych w łonie matki – kontynuował.

– W Strajku Kobiet chodzi o coś więcej, bo o całe nauczanie Kościoła, o Ewangelię życia, to czego symbolem stał się w XX wieku święty Jan Paweł II. Życie człowieka od początku do naturalnej śmierci, życie dziecka nienarodzonego i staruszka, który już nie może używać swojego rozumu. Chodzi o człowieka, któremu Bóg powierzył tajemnicę życia. Jak nauczał Jan Paweł II w katechezach zebranych w tomie „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, chodzi o to, że mężczyzna może być ojcem, a kobieta może być matką, że razem w akcie miłości mogą przekazać życie swojemu dziecku – wskazał kapłan.

Nie ma innej drogi przyjścia na świat. Potrzebna jest rodzina. Potrzebny jest ojciec i matka, czyli ludzie, którzy będą współpracować z Bogiem, Dawcą życia i przekażą życie dalej – powiedział ks. prof. Jan Machniak.

– Jan Paweł II miał świadomość, że dziś dokonuje się walka o człowieka, dlatego w encyklice „Evangelium Vitae” przypominał całemu światu, że Bóg podzielił się z człowiekiem tajemnicą życia, wolnością, rozumem i zdolnością do kochania, miłością. Próby odwracania porządku natury, sięganie po tajemnice życia, próby hodowania dziecka w probówce, oddzielania wymiaru płciowego życia od tajemnicy życia dają znać w gwałtownych manifestacjach Strajku Kobiet, które wykrzyczały w swoim manifeście, że nie chodzi o zabijanie dziecka na żądanie w każdym momencie ciąży, ale o wolny seks, aby każdy mógł zmieniać płeć i definiować według uznania, kim jest i chce być – mówił felietonista Radia Maryja.

Jest to jednocześnie odrzucenie Boga jako Stwórcy człowieka, który dzieli się życiem i zaprasza człowieka do współpracy, daje człowiekowi męskość i kobiecość.

– Wielkie dary, wielkie skarby każdemu na inny sposób po to, aby człowiek świadomie, dobrowolnie zakładał rodzinę, budował dom, wychowywał swoje dzieci. Strażnikiem tej Bożej prawdy był Jan Paweł II i pozostaje po dziś dzień. Atak na Ojca Świętego Jana Pawła II jest atakiem na porządek ustanowiony przez Boga. We wtorek, przed świętem narodowym, Strajk Kobiet przeszedł przed domem, w którym mieszka ks. kard Stanisław Dziwisz, który wspierał Ojca Świętego w ciągu ponad 40 lat jego posługi biskupiej w Krakowie i papieskiej w Watykanie – powiedział gość Radia Maryja.

Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz jest szczególnym świadkiem świętości Jana Pawła II – akcentował ks. prof. Jan Machniak.

– Ci sami ludzie, którym nie udało się zabić świętego Jana Pawła II w zamachu 13 maja 1981 roku, próbują dziś zniekształcić pamięć o nim. Dzisiejsze ataki próbują podważyć świętość Jana Pawła II, uderzając w jego sekretarza, najbliższego świadka jego świętości. Filmy, które ostatnio wyświetlano w prywatnych telewizjach, że chodzi o świętość Jana Pawła II, sztucznie zestawione wypowiedzi próbują podważyć autentyczność Jana Pawła II. Dziś też, jak w procesie Pana Jezusa przed Sanhedrynem, padają fałszywe oskarżenia i pojawiają się fałszywi świadkowie. Wśród oskarżających Jana Pawła II są zaciekli ateiści, ale też zdrajcy, byli księża, którzy odeszli z kapłaństwa, zdradzili Chrystusa i nie mogą uspokoić swojego sumienia. Są też ci, którzy uważali się za przyjaciół Jana Pawła II i wygrzewali się w blasku jego świętości – oznajmił duchowny.

Dziś zaczynają wątpić, zastanawiać się – wskazał.

– Uderzenie w ks. kard. Dziwisza ma być przygotowaniem do ostatecznej rozprawy ze św. Janem Pawłem II. Próby odkanonizowania Jana Pawła II przybierają na sile, ale też szybko wypalają się jak każde kłamstwo, które wysuwano wobec Pana Jezusa przed Kajfaszem i Annaszem. Kiedy Piotr był w więzieniu, cały Kościół się modlił. My też chcemy dzisiaj modlić się za ks. kard. Dziwisza, ks. abp Marka Jędraszewskiego, za tylu biskupów, którzy cierpią za Chrystusa. Jan Paweł II ze swojego okna w niebie patrzy na te pochody idące przez nasze miasta i osiedla, mówi do nas wszystkich: „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja” – podsumował ks. prof. Jan Machniak.

Cały felieton ks. prof. Jana Machniaka z cyklu „Myśląc Ojczyzna” można odsłuchać [tutaj].

radiomaryja.pl

drukuj